Вы здесь

Удосконалення прийомів спрямованого вирощування телиць симентальської породи

Автор: 
Корж Ольга Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004328
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Сучасні напрями спрямованого вирощування ремонтних телиць молочних і
комбінованих порід
1.2. Технологія використання різних кормів і поживних речовин у молочний період
росту телят
1.3. Вплив сучасних схем годівлі телиць на інтенсивність їх росту та
застосування комбікормів-стартерів
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Коротка характеристика господарства
2.2. Характеристика стада теличок
2.3. Схеми та умови проведення досліджень
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
3.1. Особливості розподілу обмінної енергії на підтримання життя і відкладання
приросту в процесі росту телиць від матерів з різною живою масою
3.2. Інтенсивність росту ремонтних телиць в залежності від технології годівлі
3.2.1. Динаміка живої маси ремонтних телиць у зв’язку з їх годівлею
3.3. Ефективність інтенсивності росту телиць в залежності від технології
годівлі
3.3.1. Динаміка живої маси і середньодобових приростів телиць
3.3.2. Визначення інтенсивності та напруги росту з використанням математичної
моделі Бріджеса
3.3.3. Проміри та індекси будови тіла телиць симентальської породи
3.3.4. Гематологічні та біохімічні показники крові телиць
3.3.5. Перетравність поживних речовин раціонів у телиць симентальської породи
3.3.6. Жива маса корів первісток
3.3.7. Молочна продуктивність корів
3.3.8. Середовищна чутливість корів
3.3.9. Господарська та економічна ефективність використання кормів телицями
3.4. Результати третього науково-господарського досліду
3.4.1. Рівень і якість годівлі тварин
3.4.2. Ріст і розвиток телиць
3.4.3. Проміри та індекси будови тіла телиць симентальської породи
3.4.4. Жива маса корів первісток
3.4.5. Характеристика молочної продуктивності корів за першу лактацію
3.4.6. Визначення параметрів моделі Бріджеса
3.4.7. Екологічна оцінка пластичності та стабільності корів симентальської
породи
3.4.8. Економічна ефективність різних схем годівлі ремонтних телиць
симентальської породи протягом - місяців
РОЗДІЛ 4. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
ВИСНОВКИ
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
ДОДАТКИ
СПИСОК