Вы здесь

Філософія музики в контексті європейської музичної культури XIX-XX ст.

Автор: 
Тормахова Анастасія Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004527
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ТА КУЛЬТУРНО-ЕСТЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФІЇ
МУЗИКИ
1.1.Особливості становлення проблемного кола філософії музики в
добу античності
1. Музика як наука в культурі західно-європейського середньовіччя
1.3. Естетичні проблеми теорії та практики музичного мистецтва
Відродження
1. Просвітництво: від гносеології до онтології музики
Висновки до першого
розділу
РОЗДІЛ II. “КЛАСИЧНИЙ” ЕТАП РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ МУЗИКИ: ВІД КОНКРЕТНО-МУЗИЧНОГО
ДО ЗАГАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО
2.1. Культурний простір естетико-музикознавчих досліджень XIX ст.
2.2. Філософія музики в контексті естетики І.Канта, Г.В.Ф.Гегеля та
Ф.В.Й.Шеллінга
2.3. Формування провідних ідей філософії музики та ірраціоналізація
буття (А.Шопенгауер, Ф.Ніцше, Р.Вагнер)
Висновки до другого
розділу
РОЗДІЛ III. ФІЛОСОФІЯ МУЗИКИ XX СТ.: ПОШУКИ ВСЕЗАГАЛЬНОГО У СПЕЦИФІЧНОМУ
3.1. Теорія музики і філософія презентативного символізму С.Лангер
3. Теодор Адорно - філософ «нової» музики
3. Композиторський погляд на проблеми музичного мистецтва:
А.Онеггер
3.4. Феноменологія музики О. Лосєва
Висновки до третього
розділу
РОЗДІЛ IV. ФІЛОСОФІЯ МУЗИКИ І РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕСТЕТИЧНОЇ ДУМКИ ТА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО МУЗИКОЗНАВСТВА XX СТ.
4.1. Українська естетична думка: традиції і сучасність
4.2. Розвиток музикознавчих теорій XX ст. як наслідок впливу
методологічних основ філософії музики
Висновки до четвертого
розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК