Вы здесь

Фосфатний режим торфових низинних грунтів та ефективність фосфорних добрив під багаторічними травами

Автор: 
Сало Лариса Віталіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004620
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. ФОСФАТНИЙ ФОНД ТОРФОВИХ НИЗИННИХ ГРУНТІВ І ЙОГО ЗМІНИ ВНАСЛІДОК
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ (ОГЛЯД
ЛІТЕРАТУРИ).
1.1. Вміст валового фосфору в торфових низинних ґрунтах і його
зміни в процесі
окультурення.
1.2. Форми акумуляції ґрунтових фосфатів і їх перетворення в
процесі сільськогосподарського використання торфових низинних ґрунтів
1.3. Вбирання фосфат-іонів торфовими низинними ґрунтами.
1.4. Вміст рухомих форм фосфору залежно від використання
торфових низинних
ґрунтів
РОЗДІЛ 2. ОБЄКТИ, УМОВИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Склад і властивості торфових низинних
ґрунтів.
2.2. Методика закладки і проведення польових
дослідів
2.3. Методика закладки і проведення мікропольового досліду
(із застосуванням радіоізотопної мітки
Р)
2.4. Методика закладки і проведення вегетаційного досліду
(із застосуванням радіоізотопної мітки
Р)
2.5. Методика закладки і проведення лабораторних досліджень
(із застосуванням радіоізотопної мітки
Р).
2.6. Метеорологічні умови за період проведення
досліджень
РОЗДІЛ 3. ФОСФАТНИЙ РЕЖИМ ТОРФОВИХ НИЗИННИХ ГРУНТІВ ТА ЙОГО ЗМІНИ ПІД ВПЛИВОМ
ВНЕСЕННЯ ФОСФОРНИХ
ДОБРИВ
3.1. Валовий вміст фосфору в торфових низинних ґрунтах і форми
його
акумуляції
3.2. Зміни вмісту валового фосфору і форм його акумуляції в торфових низинних
ґрунтах при одноразовому внесенні фосфорних добрив
3.3. Зміни вмісту валового фосфору і форм його акумуляції в торфових низинних
ґрунтах при щорічному застосуванні фосфорних добрив.
3.4. Вплив фосфорних добрив на сезонну динаміку рухомих
ґрунтових фосфатів и ступінь їх
рухомості….
3.5. Міграція фосфору добрив за профілем торфового низинного ґрунту
РОЗДІЛ 4. СОРБЦІЯ ФОСФАТІВ ТОРФОВИМИ НИЗИННИМИ
ГРУНТАМИ………………………………………………………………………
4.1. Кінетика сорбції фосфат-іонів торфовими низинними ґрунтами
4.2. Трансформація фосфору добрив в торфових низинних ґрунтах.
РОЗДІЛ ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОСФОРНИХ ДОБРИВ ПІД БАГАТОРІЧНИМИ ТРАВАМИ НА ТОРФОВИХ
НИЗИННИХ ГРУНТАХ……….…………………………………………………………….……
5.1. Вплив фосфорних добрив на врожай сіна багаторічних трав
залежно від фосфатного рівня торфових низинних
ґрунтів
5.2. Вплив фосфорних добрив на вміст фосфору в рослинах і винос його
з урожаєм багаторічних
трав
5.3. Використання фосфору ґрунту і добрив багаторічними травами
на торфових низинних
ґрунтах
5.4. Динаміка надходження фосфору добрив в рослини і коефіцієнти
його використання однорічними травами на торфових низинних ґрунтах
(із застосуванням радіоізотопної мітки
Р).
РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІЧНА ТА БІОЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ФОСФОРНИХ ДОБРИВ НА ВРОЖАЙ
СІНА БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ НА ТОРФОВИХ НИЗИННИХ
ГРУНТАХ
6.1. Економічна ефективність застосування фосфорних добрив………
6.2. Біоенергетична ефективність застосування фосфорних добрив….….
ВИСНОВКИ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ…………………………………
СПИСОК