Вы здесь

Технологія та обладнання для мікрохвильового висушування книжкових блоків.

Автор: 
Йордан Ганна Мирославівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005061
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ І. СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ВИСУШУВАННЯ
КЛЕЙОВИХ ЗґЄДНАНЬ У КНИЖКОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ
1.1. Аналіз сучасного стану книжкового виробництва
1.2. Характеристика способів висушування напівфабрикатів книжкового
виробництва
1.3. Класифікація сучасного обладнання для висушування книжкових блоків у
брошурувально-палітурному виробництві
1.4. Висновки до
розділу І
РОЗДІЛ ІІ. ОБґЄКТИ І МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Вибір об’єктів досліджень
2.2. Методика дослідження процесу висушування
2.3. Методика вимірювання теплопровідності книжкового блока
2.4. Методика розрахунку матеріального теплового балансу розробленого
мікрохвильового сушильного пристрою
2.5. Методика дослідження експлуатаційних властивостей готових видань
2.6. Висновки до
розділу ІІ
РОЗДІЛ ІІІ. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСІВ ВИСУШУВАННЯ КЛЕЙОВИХ ЗґЄДНАНЬ У КОРІНЦЯХ
КНИЖКОВИХ БЛОКІВ
3.1. Особливості процесу висушування
3.2. Характеристика основних форм зв’язків вологи з матеріалом
3.3. Особливості волого- і теплоперенесення при висушуванні вологих матеріалів
3.4. Висновки до
розділу ІІІ
РОЗДІЛ ІV. ВПЛИВ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИСУШУВАННЯ НА КВАЛІМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ
КНИЖКОВИХ ВИДАНЬ
4.1. Досліджування процесу розподілу вологості в технології висушування
корінців книжкових блоків після заклеювання
4.2. Вплив режимів мікрохвильового висушування на кінетику процесу висушування
4.3. Дослідження процесу висушування корінців блоків на стадії їх обробки
4.4. Дослідження режимів висушування книжкових блоків, скріплених дисперсійними
клеями і вставлених в обкладинку
4.5. Вплив технологічних чинників на швидкість висушування книжкових блоків
4.6. Дослідження технологічних та експлуатаційних властивостей клейових
з’єднань у книжкових блоках
4.7. Висновки до
розділу IV.
РОЗДІЛ V. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИСУШУВАННЯ КНИЖКОВИХ БЛОКІВ У МІКРОХВИЛЬОВОМУ
СУШИЛЬНОМУ ПРИСТРОЇ
5.1. Розробка макету мікрохвильового сушильного пристрою
5.2. Оптимізація режимів висушування книжкових блоків
5.3. Економічна ефективность мікрохвильового висушування видань
5.4. Висновки до
розділу V
ВИСНОВКИ
СПИСОК