Вы здесь

Василіянська пісня кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. як феномен галицької музичної культури.

Автор: 
Матійчин Ірина Мстиславівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005695
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП с.
РОЗДІЛ 1. РЕЛІГІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ ВАСИЛІЯНСЬКОГО
ЧИНУ В УКРАЇНІ с.
1.1. Роль Василіянського Чину в українській культурі та освіті с.
1.2. Василіяни в історії українського духовного піснярства (друга
половина XVIII – перша половина ХХ ст.) с.
РОЗДІЛ 2. ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ ПІСЕНЬ НОВОВАСИЛІЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ с.
2.1. Українська католицька преса як джерело вивчення
нововасиліянських пісень с.
2.2. Нововасиліянські пісні у духовнопісенних збірниках кінця
ХІХ – першої половини ХХ століття с.
2.2.1. Авторські збірки с.
2.2.2. Становлення духовнопісенного збірника василіянського типу с.
2.2.2.1. Збірники церковних пісень с.
2.2.2.2. Колядники с.
2.2.3. Шкільні співаники с.
Інші джерела вивчення нововасиліянського піснярства с.
РОЗДІЛ 3. НОВОВАСИЛІЯНСЬКА ПІСНЯ ЯК НОВЕ ЯВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОПІСЕННОЇ
КУЛЬТУРИ кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. с.
3.1. Витоки нововасиліянської піснетворчості с.
3.2. Нововасиліянське піснярство та його творці крізь призму с.
музично-історичної перспективи
3.3. Жанрово-стилістичні особливості нововасиліянських пісень с.
ВИСНОВКИ с.
СПИСОК