Вы здесь

Кисневі режими організму людини за різних станів серцево-судинної системи

Автор: 
Білик Людмила Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005773
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Регуляція кровообігу………………………………………………….
1.1.1. Механізми регуляції системного кровообігу……………………….
1.1.2. Механізми регуляції периферичного кровообігу. ………………….
1.2. Загальна характеристика дихальної системи………………………
1.2.1. Механізми газообміну в легенях………………………………….
1.2.2. Транспортна функція крові. ………………….………………………
1.2.3. Тканинне дихання …………………………………………………….
1.2.4. Методи визначення доставки та споживання кисню ………………
1.3. Патологічні режими функціонування серцево-судинної
системи………………………………………………………………………….
1.3.1. Серцева недостатність. Синдром зниженого серцевого викиду (синдром
гіподинамії) ……………………………….………………………….
1.3.2. Синдром підвищеного серцевого викиду (синдром гіпердинамії) .
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
РОЗДІЛ Матеріали та методи досліджень
2.1. Об’єкт досліджень………………………………………………………
2.2. Методи досліджень……………………………………
2.3. Статистична обробка результатів досліджень………………………
2.3. Методи створення груп однорідних спостережень………………
РОЗДІЛ Результати досліджень та їх обговорення
3.1. Поглиблений аналіз доставки та споживання кисню в організмі людини при
нормальному, недостатньому та надлишковому кровообігу….
3.2. Значення центральної гемодинаміки в регуляції системного транспорту кисню
в залежності від різної насосної здатності серця…
3.3. Взаємозв’язок шунтової та нутрітивної складових кровотоку при змінах
метаболічного запиту організму та змінах периферичного судинного
опору…………………………………………………………………………….
3.4. Особливості газообміну крові в легенях при нормодинамії, гіпердинамії,
помірній та вираженій гіподинамії……………………………
3.5. Оцінка адекватності забезпечення метаболічного запиту організму із
застосуванням регресійних моделей…………………………………….……
ВИСНОВКИ…………………………………….………………………….
СПИСОК