Вы здесь

Вплив систем стабілізації пресів напівсухого пресування на якість цегли

Автор: 
Тимощенко Андрій Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005805
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Вступ
РОЗДІЛ Проблеми реалізації методу напівсухого пресування
ресурсозберігаючої цегли на пресах із механічним
приводом
Аналіз особливостей реалізації методу напівсухого пресування на пресах
із механічним
приводом.
Проблема стабілізації тиску пресів напівсухого
пресування.
1.2. Характеристика пристрою засипки прес-форм із
пневмопідпресовщиком.
1.2. Системи стабілізації пресового
тиску
1. Огляд та аналіз математичних моделей процесу ущільнення
.
1. Висновки до
розділу
I.
РОЗДІЛ Теоретичні дослідження пристроїв заповнення прес-форм та
стабілізації пресового
тиску
2. Обґрунтування розрахункової схеми запропонованого преса напівсухого
пресування для формування ресурсозберігаючої цегли
.
2. Математичне описання компресійних
кривих.
2. Закономірності дії пристрою засипки прес-форм із підпресовщиком
2. Дослідження стабілізатора пресового
тиску.
2.4. Схема і параметри
стабілізатора
2.4. Визначення параметрів
пневмостабілізатора
2. Розробка та дослідження моделі механічного преса з поворотним столом
для дослідження впливу чинників на сталість
тиску.
2.5. Закон руху штампів на крутний момент на колінвалу
2.5. Описання математичної моделі та порядку її
реалізації
2.5. Дослідження впливу чинників та сталість показників напівсухого
пресування за допомогою спрощеної моделі
.
2.5. Урахування у математичній моделі впливу пружності елементів
механізму
пресування
2.5. Використання моделі для дослідження впливу чинників несталості на
пресовий тиск
2. Дослідження раціональних параметрів підпресовщика та стабілізатора за
допомогою моделі напівсухого пресування
2.6. Характеристика загальної моделі напівсухого
пресування.
2.6. Дослідження раціональних параметрів підпресовщика та
стабілізатора
2. Висновки до
розділу.
РОЗДІЛ Експериментальні дослідження процесу напівсухого пресування та
стабілізації
тиску
3. Програма досліджень. Обладнання та
матеріали
3. Оцінка чинників несталості пресового тиску
3. Дослідження закономірностей ущільнення порошкоподібних сумішей у замкненій
прес-формі
3.3. Розробка методики експериментального визначення компресійних
кривих, які характеризують здатність сировинних сумішей до ущільнення
3.3. Визначення показників аналітичного описання компресійних кривих та
перевірка адекватності
.
3. Оцінка пружності елементів механізму пресування
.
3. Дослідження закономірностей заповнення прес-форм сумішшю з
використанням пневмопідпресовки
3.5. Порядок проведення експериментів
3.5. Оцінка втрат тиску на тертя по стінках
прес-форм.
3.5. Оцінка втрат тиску в камері підпресовки
.
3.5. Перевірка адекватності аналітичного описання процесу засипки з
пневмопідпресовкою.
3.5. Вплив розмірів і форми пластин підпресовщика на масу
засипки
3. Дослідження стабілізатора
тиску.
3. Перевірка адекватності моделі щодо визначення крутного моменту
3. Висновки до
розділу
РОЗДІЛ Практичне застосування результатів досліджень
.
4. Методика розрахунку основних показників механізму пресування
преса
.
4.1. Загальна характеристика
методики.
4.1. Розрахунок параметрів механізму пресування
.
4.1. Методика розрахунку пневмомеханічного стабілізатора тиску
.
4.1. Методика розрахунку пневмопідпресовщика
4. Досвід виробничої реалізації результатів
досліджень
4. Напрямки подальшого удосконалення пресів напівсухого
пресування з механічним
приводом.
4. Техніко-економічне обґрунтування використання механічного преса
напівсухого пресування з комплектом обладнання для стабілізації тиску
4. Висновки до
розділу
Висновки
Список