Вы здесь

"Фактори ризику, особливості клінічного перебігу, ефективність терапії реамберином і програма профілактики при синдромі діабетичної стопи."

Автор: 
Колотило Олександр Богданович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005951
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ
Синдром діабетичної стопи: медико-соціальні та економічні аспекти (огляд літератури) .
1.1. Основні патогенетичні механізми ураження судинної, нервової та кісткової систем при цукровому діабеті та їхній взаємозв'язок .
1.2. Підходи до лікування та профілактики синдрому діабетичної стопи .
РОЗДІЛ
Матеріали та методи дослідження
РОЗДІЛ
Значення чинників ризику для оцінки прогнозу хворих із синдромом діабетичної стопи .
3.1. Аналіз частоти окремих чинників ризику синдрома діабетичної стопи у хворих на цукровий діабет
3.2. Закономірності розвитку уражень стоп у хворих на цукровий діабет
3.3. Вплив окремих чинників ризику на прогноз синдрома
діабетичної стопи у хворих на цукровий діабет .
РОЗДІЛ
Ефектівність використання реамберину у хворих із синдромом діабетичної стопи .
4.1. Клінічна характеристика хворих із синдромом діабетичної стопи .
4.2. Динаміка біохімічних показників в обстежених хворих на цукровий діабет із синдромом діабетичної стопи під впливом лікування .
РОЗДІЛ
Аналіз ефективності програми профілактики синдрому діабетичної стопи та ампутацій у хворих на цукровий діабет .
РОЗДІЛ
Аналіз і обговорення одержаних результатів
ВИСНОВКИ.
СПИСОК