Вы здесь

Стратегічне управління експортом продукції військового призначення та подвійного використання в контексті економічної безпеки держави.

Автор: 
Бегма Віталій Миколайович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2004
Артикул:
0504U000666
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ
ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПОДВІЙНОГО
ВИРОРИСТАННЯ
2.1. Особливості здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами
військового призначення операцій та подвійного використання
2.1.1. Ринок озброєнь та особливості його функціонування
Світовий ринок ВТП є складовою частиною світового ринку товарів й послуг. З
позицій ринкових відносин [27, 30, 31] світовий ринок ВТП почав автономно
функціонувати з кінця 70-х – початку 80-х років і на початковій стадії його
питома вага становила менше 3,0% [137] от всього світового обсягу зовнішньої
торгівлі всіма видами товарів.
Ринок продукції ВТП має не тільки відмітні ознаки в функціонуванні (табл. 2.1),
але й характерні ознаки, до основних з яких слід віднести:
* автономність функціонування товарів;
* обмежене коло країн-експортерів, що прагнуть посилити свій вплив на різних
континентах світу і ведуть жорстку конкурентну боротьбу між собою, в тому
числі, політичними і економічними методами;
* торгівля ВТП є монополією держави і переважно здійснюється в рамках
міждержавних угод із дотриманням національних і міжнародних вимог по
експортному контролю;
* довгострокова прив’язка країн-покупців ВТП не тільки до постачальників зброї,
але і каналів доставки комплектуючих і інших витратних елементів;
* специфіка ціноутворення на військово-технічну продукцію, що передбачає
взаємозв’язок вартості від рівня домінуючих показників по бойовим,
експлуатаційним і ергономічним показниках, а також від додаткових послуг по
підтримці боєздатності зразка і продовженню його життєвого циклу;
* комплексність постачань бойових засобів і систем їхнього забезпечення в
масштабі військових формувань різних рівнів ієрархії;
* тісне переплетення політичних, військово-стратегічних і економічних інтересів
при визначенні пріоритетних партнерів зовнішньої торгівлі військово-технічною
продукцією.
Таблиця 2.1
Основні відмінні ознаки функціонування ринку
цивільної та військової продукції
Ознака
Проява у функціонуванні ринку
цивільної продукції
військової продукції
Життєвий цикл (від розробки до фізичного старіння)
До 10 років – для товарів широкого вжитку, понад 30 років – для обладнання
Понад 30 років з урахуванням модернізації
Інформація про зміну кон’юнктури ринку
– Миттєва, узагальнена
– не більше року
– інерційна, узагальнена
– з затримкою 1,5-2 роки
Кількість покупців
Множина або декілька
Монополія-держава є єдиним покупцем і продавцем
Моральний знос
Понад 10 років
До 10 років
Використані досягнення науково-технічного прогресу
При наявності коштів на модернізацію
Постійний моніторинг
Ємність та динаміка розвитку ринку
Постійний попит, що залежить від доходів населення
Політична обстановка і економічні можливості країни-імпортеру
Залежність продавця і покупця
Незалежний або слабкий зв’язок
Монополізм, залежність продовжується і після проведення експортно-імпортної
операції
Діапазон вибору виробників
Широкий
Вузький
Характер зміні базової конструкції виробів
Постійне удосконалення з урахуванням попиту
Інерційність із-за тривалих строків розробки та виробництва
Ініціатор розробки нового товару
Продавець (виробник)
Покупець (замовник)
Порядок оплати товару
Безпосередньо перед покупкою готового товару
Сплата встановлюється заздалегідь в залежності від витрат виробників
Можливості окремих виробників по експорту товару
Великі зв’язки з диференційованим характером виробництва
Обмежені з-за інтеграції інтересів груп держав і напружених умов контрактів
У політичному плані продаж ВТП у ряді випадків використовується
країнами-експортерами як інструмент прямого впливу на перспективи розвитку
військово-політичної обстановки в різних регіонах світу і вплив на
зовнішньополітичний курс окремих країн-імпортерів [98]. У свою чергу питання
імпорту зброї в прямій або непрямій постановці існують в умовах прийому окремих
держав у різні міжнародні організації. Так, у відношенні країн, що приєднуються
до концепції "Партнерство в ім’я світу", блок НАТО рекомендує виконання трьох
першочергових заходів:
* досягнення сумісності функціонування основних систем керування, зв’язку,
розвідки і протиповітряної оборони з аналогічними системами, що є на озброєнні
об’єднаних збройних сил НАТО;
* організація процесу модернізації і переоснащення основних бойових систем під
стандарти НАТО;
* розробка і затвердження в рамках національних бюджетів довгострокових
закупівель озброєння.
Реалізація цих заходів буде сприяти розширенню обсягів світової торгівлі
зброєю, тому що, наприклад, вартість створення мотострілкової дивізії з
озброєнням НАТО складає більш 1 млрд дол. США, а щорічні витрати на її
утримання – порядку 250 млн дол. США.
У військово-стратегічному плані торгівля ВТП є складовою частиною комплексу
заходів для досягнення сукупного воєнного потенціалу союзних або дружніх держав
за рахунок оснащення їхніх збройних сил сучасними зразками зброї. Для вирішення
військово-стратегічних цілей створюються певні угрупування збройних сил із
завданням забезпечення колективної безпеки конкретних регіонів світу, для
держав яких установлюються сприятливі умови щодо розробки, виробництва і
зовнішньої торгівлі продукцією ВТП. Розширення регіональної структури
експортованого озброєння вирішує і завдання безпосередньої присутності його
виробника на його території і всебічної перевірки бойових і експлуатаційних
властивостей зброї в різних кліматичних зонах. У зв'язку з тим, що ряд держав
не в змозі в короткі терміни закупити великі партії нової зброї, то цим
державам звичайно даються цільові пільгові кредити під реалізацію конкретних
експортних контрактів.
У економічному плані отримані ко