Вы здесь

Клініко-морфологічне обгрунтування патогенезу та лікування хворих на хронічний атрофічний сморідний риніт

Автор: 
Васильєв Валерій Михайлович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000016
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ.
ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ.
1. . Історія вивчення проблеми хронічного атрофічного сморідного риніту (озени)
1. . Етіологія і патогенез озени.
1. . Клініко - морфологічні прояви озени
1. . Консервативні методи лікування хворих на хронічний атрофічний сморідний риніт
1. . Хірургічні і комплексні методи лікування хворих на озену
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Загальна характеристика обстежених хворих
2.2. Методи досліджень.
2.2.1. Клінічні методи обстеження хворих
2.2. Мікробіологічні дослідження.
2.2.3. Біохімічні дослідження.
2.2.4. Імунологічні методики
2.2.5. Методи патоморфологічного аналізу
2.2.6. Методи статистичної обробки результатів.
РОЗДІЛ 3. КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ АТРОФІЧНИЙ СМОРІДНИЙ РИНІТ
3.1. Результати клінічного обстеження хворих.
3.2. Диференційна діагностика озени.
3.3. Стан приносових пазух у хворих на ХАСР за даними рентгенологічних досліджень, зокрема комп'ютерної томографії.
3.4. Функціональний стан слизової оболонки та порожнини носа у хворих на озену за даними ринопневмометрії, ольфактометрії та дослідження мукоциліарного кліренса
РОЗДІЛ 4. МОРФОГЕНЕЗ ОЗЕНИ - СТРУКТУРНІ ЗМІНИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ПАТОГЕНЕЗ ЗАХВОРЮВАННЯ.
РОЗДІЛ 5. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНФЕКЦІЙНОГО ЧИННИКА ТА СИДЕРОПЕНІЇ ПРИ ОЗЕНІ.
5.1. Результати мікробіологічних досліджень патологічного вмісту носової порожнини у хворих на хронічний атрофічний сморідний риніт
5.2. Показники обміну заліза у хворих на озену
5.3. Значення інфекційного фактору в патогенезі озени
5.4. Визначення ролі сидеропенічного синдрому в патогенезі озени
РОЗДІЛ 6. ВЛАСНА КОНЦЕПЦІЯ ПАТОГЕНЕЗУ ОЗЕНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОМПЛЕКСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
РОЗДІЛ 7. ВІДЕОЕНДОСКОПІЧНІ ЗМІНИ ПОРОЖНИНИ НОСА У ОБСТЕЖЕНИХ ХВОРИХ НА ОЗЕНУ
РОЗДІЛ 8. КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ОЗЕНИ.
РОЗДІЛ 9. РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ АТРОФІЧНИЙ СМОРІДНИЙ РИНІТ
9. . Консервативні патогенетично обгрунтовані методи лікування хворих на озену.
9.1.1. Антимікробна терапія
9.1.2. Залізо терапія.
9.1.3. Симптоматична терапія
9.2. Комбіноване лікування хворих на озену.
9.3. Критерії визначення ефективності лікування пацієнтів.
9.4.Оцінка найближчих та віддалених результатів застосування консервативних та комбінованих методів лікування хворих на озену
РОЗДІЛ . АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ ДАНИХ.
ВИСНОВКИ
ДОДАТОК. СПЕКТР ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН ПРИ ХРОНІЧНОМУ
АТРОФІЧНОМУ СМОРІДНОМУ РИНІТІ.
СПИСОК