Вы здесь

"Сучасна дифтерія у дітей: патогенез, клініка, лікування (клініко-експеріментальне дослідження)".

Автор: 
Прокопів Олександра Володимирівна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000022
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1. Історичні аспекти, сучасний стан захворюваності на дифтерію
та перспективи стабілізації епідемічного благополуччя.
1. Сучасна дифтерія: особливості клінічного перебігу,
можливості лабораторних методів верифікації діагнозу,
визначення ступеня тяжкості та варіанта перебігу хвороби
1. З'ясовані та дискусійні питання комплексного лікування дифтерії.
РОЗДІЛ МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
2. Клінічні та загальноприйняті параклінічні методи досліджень
2. Спеціальні біохімічні та імунологічні методи досліджень
2. Власні лабораторні методи вивчення механізмів
позитивної дії ентеросорбента силларда-П в комплексному
лікуванні дифтерії.
2. Методи досліджень провідної системи серця,
функціонального стану вегетативної та периферичної нервової
систем
2. Методики експериментальної дифтерійної інтоксикації
та електронної мікроскопії.
РОЗДІЛ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ТА КЛІНІЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ДИФТЕРІЇ У ДІТЕЙ.
3. Епідеміологічні закономірності сучасної дифтерії
3. Клінічна характеристика сучасної дифтерії у дітей.
3. Клініко-патогенетичні аспекти дифтерійно-стрептококової
мікст-інфекції
РОЗДІЛ МОЖЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ
КЛІНІЧНОЇ ФОРМИ ДИФТЕРІЇ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ
ХВОРОБИ ЗА ВМІСТОМ РЕЧОВИН СЕРЕДНЬОЇ МОЛЕКУЛЯРНОЇ
МАСИ В СИРОВАТЦІ КРОВІ
РОЗДІЛ КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
РОЗЛАДІВ ЛОКАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ
ПРИ ДИФТЕРІЇ У ДІТЕЙ.
5. Стан системного та локального гуморального імунітету.
5. Детермінованість формування субклінічної та клінічно маніфестних
форм дифтерії функціональною спроможністю фагоцитарної системи
захисту нейтрофілів
5. Вплив розладів колонізаційної резистентності слизової
оболонки ротоглотки на перебіг дифтерії
РОЗДІЛ ВПЛИВ СПЕЦИФІЧНОГО ТОКСИЧНОГО УРАЖЕННЯ
РІЗНИХ ВІДДІЛІВ НЕРВОВОЇ, СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ
ТА СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМ НА ПЕРЕБІГ ДИФТЕРІЇ.
6. Розлади вегетативного гомеостазу при клінічно маніфестних
та субклінічній формах дифтерії у дітей
6. Інформативність електронейроміографічних досліджень
щодо визначення субклінічного рівня ураження периферичного
відділу нервової системи .
6. Порушення провідності та скоротливої здатності міокарда
за умов експериментальної дифтерійної інтоксикації.
6. Ультраструктурні зміни вегетативної та периферичної нервової
систем при експериментальній дифтерійній інтоксикації
6. Ультракструктурні еквіваленти різних щодо патогенетичних
механізмів розвитку уражень нирок в умовах експериментальної
дифтерійної інтоксикації
РОЗДІЛ ОПТИМІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ЛІКУВАННЯ
ДИФТЕРІЇ У ДІТЕЙ .
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ.
ВИСНОВКИ .
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДОДАТКИ
СПИСОК