Вы здесь

Морфофункціональне обґрунтування механізмів циркадіанних ритмів у щурів

Автор: 
Булик Роман Євгенович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000618
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік умовних скорочень.ВСТУП
Розділ 1.СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО МЕХАНІЗМИ УЧАСТІ
ЦЕНТРАЛЬНИХ СТРУКТУР У ФОРМУВАННІ
ЧАСОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ .
1.1.Часова організація фізіологічних функцій біологічних систем.1.2.Шишкоподібна залоза - головний ендокринний організатор білядобового періодизму
1.3.Вплив постійного освітлення на гомеостаз1.4.Морфологічна, ультрамікроскопічна та імуногістохімічна архітектоніки мозкових структур, що залучені
до хроноритмічної впорядкованості фізіологічних функцій.
Розділ 2.МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ2.1.Експериментальні тварини.2.2.Серії експериментальних досліджень.2.3.Забір біоматеріалу.2.4.Морфометрія гістологічних зображень2.5.Ультрамікроскопія препаратів.2.6.Кількісний аналіз білка c-Fos у нейронах гіпоталамуса 2.7.Морфомометрична і денситометрична характеристика нейронів гіпоталамуса
2.8.Імуногістохімічне дослідження мелатонінових рецепторів А.2.9.Електрокоагуляція супрахіазматичних ядер гіпоталамуса. 2Методи статистичного аналізу
Розділ 3.ГІСТОЛОГІЧНА ТА СУБМІКРОСКОПІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ СУПРАХІАЗМАТИЧНИХ ЯДЕР ПЕРЕДНЬОГО ГІПОТАЛАМУСА ЗА РІЗНОЇ ТРИВАЛОСТІ ФОТОПЕРІОДУ.
Розділ 4.ВПЛИВ ФОТОПЕРІОДУ НА РИТМ ПРОДУКЦІЇ МЕЛАТОНІНУ, МІКРОСКОПІЧНУ ТА УЛЬТРАСТРУКТУРНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
Розділ 5.ГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ТА УЛЬТРАЦИТОАРХІТЕКТОНІКА ГІПОКАМПА НА ФОНІ СВІТЛОВОЇ СТИМУЛЯЦІЇ ТА ДЕПРИВАЦІЇ.
Розділ 6.ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ФОТОПЕРІОДУ СВІТЛООПТИЧНОЇ ТА ЕЛЕКТРОННОМІКРОСКОПІЧНОЇ СТРУКТУР НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ.
Розділ 7.ЦИРКАДІАННІ ЗМІНИ ЩІЛЬНОСТІ МЕЛАТОНІНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ А ТИПУ В ГІПОТАЛАМІЧНИХ І ЛІМБІЧНИХ СТРУКТУРАХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ
ЗА СВІТЛОВОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ ТА ДЕПРИВАЦІЇ: ІМУНОГІСТОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ.
Розділ 8.МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОНІВ СУПРАХІАЗМАТИЧНИХ ЯДЕР ГІПОТАЛАМУСА ЩУРІВ
ЗА РІЗНОЇ ТРИВАЛОСТІ ФОТОПЕРІОДУ
ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
8.1.Вплив світлової депривації та стимуляції 8.2.Експериментальна терапія порушень морфофункціональної активності нейронів, спричинених світловим стресом
Розділ 9.МОРФОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ НЕЙРОНІВ МЕДІАЛЬНИХ ДРІБНОКЛІТИННИХ СУБЯДЕР ПАРАВЕНТРИКУЛЯРНИХ ЯДЕР ГІПОТАЛАМУСА У ТВАРИН ЗА РІЗНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
9.1.Зміни при гіпо- та гіперфункції шишкоподібної залози 9.2.Ефекти мелатоніну та епіталону на морфофункціональну активність субядер за умов постійного освітлення
Розділ .ВПЛИВ РІЗНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ НА НЕЙРОНИ ЗАДНІХ ВЕЛИКОКЛІТИННИХ СУБЯДЕР ПАРАВЕНТРИКУЛЯРНИХ ЯДЕР ГІПОТАЛАМУСА ЩУРІВ
.1.Параметри субядер за різної функціональної активності шишкоподібної залози
.2.Показники морфофункціональної активності субядер на фоні постійного освітлення та уведення мелатоніну й епіталону
Розділ .СТАН ГЕНА РАННЬОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ
c-fos У СУПРАХІАЗМАТИЧНИХ ЯДРАХ ГІПОТАЛАМУСА ЩУРІВ ЗА РІЗНОЇ ТРИВАЛОСТІ ФОТОПЕРІОДУ.
.1.Вплив гіпо- та гіперфункції шишкоподібної залози на стан гена ранньої функціональної активності c-fos.
.2.Ефекти мелатоніну та епіталону на стан гена ранньої функціональної активності c-fos за умов постійного освітлення.
Розділ .ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ТРИВАЛОСТІ ОСВІТЛЕННЯ
ГЕНА РАННЬОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ
c-fos У МЕДІАЛЬНИХ ДРІБНОКЛІТИННИХ СУБЯДРАХ ПАРАВЕНТРИКУЛЯРНОГО ЯДРА ГІПОТАЛАМУСА ЩУРІВ
.1.Вплив світлової стимуляції та депривації на стан гена ранньої функціональної активності c-fos у субядрах
.2.Корекція мелатоніном та епіталоном стрес-індукованих світловим чинником змін гена ранньої функціональної активності c-fos у субядрах.
Розділ .ДОБОВА ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД СТАНУ ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ІНТЕНСИВНОСТІ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНА РАННЬОЇ
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ c-fos У ЛАТЕРАЛЬНИХ ВЕЛИКОКЛІТИННИХ СУБЯДРАХ ПАРАВЕНТРИКУЛЯРНОГО ЯДРА ГІПОТАЛАМУСА ЩУРІВ
.1.Стан гена ранньої функціональної активності c-fos у субядрах при моделюванні епіфізарної гіпо- та гіперфункції
.2.Експериментальна терапія мелатоніном та епіталоном
змін стану гена ранньої функціональної активності c-fos, викликаних світловим стресом.
Розділ .АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯВИСНОВКИ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ .СПИСОК