Ви є тут

Ефективність агротехнічних заходів боротьби з бур'янами в посівах сільськогосподарських культур в умовах Полісся

Автор: 
Кочик Галина Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U003175
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1. Погодні умови в роки проведення досліджень
Метеорологічні умови в районі розміщення дослідного господарства "Грозинське", де проводили дослідження, задовільні для вирощування сільськогосподарських культур зони Полісся. За даними Коростенської гідрометеостанції, середньорічна температура повітря становить 7,8 0С, річна сума температур більше 10оС знаходиться в межах 2300-2400 0С. Період інтенсивної вегетації - кількість днів з температурою вище 15 0С складає 90-100 днів. Найбільш теплий місяць - липень, з середньою температурою повітря 20,6 0С і абсолютним максимумом +37 0С. Середня багаторічна температура прохлодного місяця (лютий) складає - 7,1 0С з абсолютним мінімумом -36 0С.
За кількістю опадів Полісся відноситься до зони достатнього зволоження, а в окремі роки надлишкового. Середня багаторічна сума опадів за рік становить 559 мм. Загальна кількість днів з опадами 160-170. Впродовж року опади розподіляються слідуючим чином: в зимовий період - 15,4% від річної норми, в весняний - 23,4%, в літній - 38,9% і в осінній - 22,3%. Найбільша кількість опадів припадає на літні місяці, що відповідає максимуму споживання води як культурними рослинами так і бур'янами. В окремі роки розподіл опадів нерівномірний, часто спостерігається тривалий період без опадів, що призводить до посух. Період із сніговим покривом триває 90-100 днів. Середня висота снігового покриву 10-20 см. Зимовий період характеризується нестійкими температурами, спостерігаються періоди потепління із сильними вітрами.
Основні метеорологічні показники зображені на графіках (рис.2.1) та наведені в додатку А. Аналіз їх показує, що погодні умови за роки проведення досліджень(1999-2003) різнились між собою і характеризувались високою контрастністю температурного режиму, різним рівнем зволоження та нерівномірним розподілом опадів. Так, в 1999 році в весняно-літній період спостерігались високі середньодобові температури повітря, а забезпеченість вологою була низькою, що обумовило різке зниження гідротермічного коефіцієнту (табл.2.1). Середня температура повітря була в червні на 5,1, а в липні на 10С вища середніх багаторічних показників. Кількість опадів в ці місяці була в 2,4-3,2 раза меншою проти середньої багаторічної суми опадів. Відсутність опадів та запасів доступної вологи в ґрунті при високій температурі (більше 30оС) і низькій відносній вологості повітря (мінімальна 39%) негативно впливали на ріст і розвиток та формування врожаю культур сівозміни. Посушливі погодні умови впливали і на формування маси бур?янів. При недостатньому вологозабезпеченні бур?яни в посівах перебували в пригніченому стані, а маса їх зменшувалася порівняно з іншими роками.
Таблиця 2.1
Гідротермічні коефіцієнти в роки проведення досліджень
МісяцьГідротермічний коефіцієнт (ГТК)19992000200120022003Квітень1,30,91,70,81,1Травень0,60,31,31,00,8Червень0,50,81,71,10,4Липень0,53,11,61,01,5Серпень1,70,20,51,51,Вересень1,42,30,52,30,8Жовтень2,10,20,53,44,9Середнє1,11,11,11,61,5 Примітка: ГТК визначений за методикою Г.Т. Селянинова(1937).

Зазначені особливості погодних умов спостерігались і у 2000 році. Вегетаційний період його характеризувався також посушливими умовами (ГТК 0,3-0,9). Опадів у травні місяці випало в 3,4, а в червні в 2,0 рази менше порівняно з середніми багаторічними показниками. Розподіл опадів під час вегетації був вкрай нерівномірний. За таких умов ярі культури росли повільно, кількість бур'янів в посівах збільшувалась і це впливало на формування вегетативної маси культурних рослин, конкурентоспроможність їх по відношенню до бур'янів знижувалась.
Погодні умови 2001 року на відміну від двох попередніх років були більш типові для умов Полісся і під час вегетації найбільш сприятливі для розвитку культурних рослин. За основними показниками (кількість тепла, вологи) мало чим відрізнялись від середньобагаторічних. Весною вегетація культур проходила в оптимальних умовах. В квітні опадів випало 52,5 мм при середній багаторічній нормі 48,0 мм, а середня температура повітря за квітень становила 10,3 0С при середній багаторічній 8,5 0С. Впродовж травня розподіл опадів по декадах був рівномірним, а сума їх за місяць становила 53,1 мм при середній багаторічній нормі 50 мм. Інтенсивне наростання температури повітря в квітні сприяло дружній появі сходів культурних рослин і масовому проростанню насіння бур'янів. За достатньої кількості опадів, оптимального вмісту вологи в ґрунті та помірного температурного режиму культурні рослини швидко формували вегетативну масу і конкурентоспроможність їх проти бур'янів підвищувалась.
Вегетаційні періоди 2002-2003 року характеризувались підвищеною температурою і низькою відносною вологістю повітря. А кількість опадів за вегетаційні періоди була нижчою від багаторічної норми в 2002 році на 29,2 (ГТК 0,8-1,1), в 2003 - на 36,9% (ГТК 0,4-1,1).
Слід відмітити, що погодні умови за роки (1999-2002) проведення досліджень були сприятливі для зимівлі озимих культур. Температура повітря під час їх зимівлі майже не відрізнялась від середньої багаторічної. Створивши хороший стеблостій, вони добре пригнічували бур'яни. Але несприятливі погодні умови для озимих зернових склались під час зимівлі в 2003 році. На глибині залягання вузла кущіння температура ґрунту опускалась нижче критичних значень, а глибина промерзання перевищувала 27 см, що вплинуло на формування рівня урожайності. Озимі погано переносили умови зимівлі, на зріджених і ослаблених посівах з?являлось багато сходів бур'янів різних біогруп. Такі посіви в критичний період були менш конкурентоздатними по відношенню до бур'янів і урожайність їх була невисокою.
В цілому слід зазначити, що забезпеченість культурних рослин вологою в 1999-2001 роках була низькою. Гідротермічний коефіціент був меншим норми, що вказує на посушливі погодні умови. В 2002-2003 забезпеченість культур сівозміни вологою була кращою (Г