Вы здесь

02.00.03 - Органічна хімія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
1,1-Дигідрополіфтороалкілсульфони в синтезах фторовмісних гетероциклічних сполук. Николин Ярема Володимирович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нуклеофільна реакційна здатність амідів карбонових кислот у процесах ацильного переносу Лобанова Ольга Володимирівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез арилперфтороалкілсульфідів, арилперфтороалкілсульфонів та їх реакції з нуклеофільними агентами Бойко Володимир Миколайович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез та властивості функціональних алкілових і арилових естерів 1,1-діокситіолан-3- та арилтіосульфокислот. Баранович Діана Богданівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Будова та реакційна здатність N-ацил-, N-[N-арил-сульфоніларил(метил)імідоїл]-1,4-бензохінонімінів Онищенко Володимир Олександрович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Сольватаційні ефекти в реакціях гетеролізу 1-метилциклопентил- та 1-метилциклогексилгалогенідів Кощій Ірина Володимирівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Поліметинові сполуки з іонохромною здатністю Простота Ярослав Олександрович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Трансфазний каталіз лужного гідролізу активованих ефірів амінокислот Баранова Оксана Вікторівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Електрофільне фосфорилювання (-електронозбагачених гетероциклів та їх аналогів Івонін Сергій Павлович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез та спектральні властивості карбоціанінів з вуглеводневими містковими угрупованнями в хромофорі Майборода Олена Іванівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину