Вы здесь

02.00.03 - Органічна хімія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Феноліз епіхлоргідрину в умовах каталізу органічними основами Перепічка Інна Вікторівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Будова і фотоніка органічних люмінофорів з аномально великим Стоксовим зсувом флуоресценції Дорошенко Андрій Олегович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Реакційна здатність функціональних детергентів на основі a-нуклеофілів у процесах переносу ацильної групи Карпічев Євген Адольфович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дигiдро-1,2,3-триазоло[1,5-a]пiримiдини та iх азааналоги Гладков Евгенiй Станiславович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтези нових похідних азолів на основі 2-ациламіно-3,3-дихлоракрилонітрилів та їх аналогів ПІЛЬО Степан Григорович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
1,1-Дигідрополіфтороалкілсульфони в синтезах фторовмісних гетероциклічних сполук. Николин Ярема Володимирович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нуклеофільна реакційна здатність амідів карбонових кислот у процесах ацильного переносу Лобанова Ольга Володимирівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез арилперфтороалкілсульфідів, арилперфтороалкілсульфонів та їх реакції з нуклеофільними агентами Бойко Володимир Миколайович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез та властивості функціональних алкілових і арилових естерів 1,1-діокситіолан-3- та арилтіосульфокислот. Баранович Діана Богданівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Будова та реакційна здатність N-ацил-, N-[N-арил-сульфоніларил(метил)імідоїл]-1,4-бензохінонімінів Онищенко Володимир Олександрович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину