Вы здесь

02.00.04 - Фізична хімія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Вплив хімічного складу флюсів та особливостей їх підготовки на розподіл водню в розплавах системи флюс-метал Єпутатов Юрій Михайлович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження реакційної здатності гідразидів О,О-діарилтіофосфорних кислот в реакції з фенілізотіоціанатом Іванець Людмила Миколаївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кислотність, сольватація та сольватохромія у мікроемульсіях Ісаєнко Юлія Валеріївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Каталітичні перетворення малих молекул на складних системах на основі 3d- та 4d-елементів Іщенко Олена Вікторівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Термодинамічні властивості розплавів Cu-Ti-Zr, Cu-Ni-Ti, Cu-Fe-Ti і моделювання їх схильності до аморфізації Абдулов Олександр Радікович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Температурно-концентраційна залежність термодинамічних властивостей рідких сплавів кобальту, нікелю та міді з титаном, цирконієм, гафнієм. Агравал Павло Гянович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фазові рівноваги в потрійних системах оксидів цирконію, гафнію і ітрію з оксидами лантаноїдів. Андрієвська Олена Ростиславівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Квантово-хімічний аналіз кластеризації амінів, тіоспиртів і цис-моноєнових карбонових кислот на поверхні розділу фаз вода/пара Бєляєва Олена Олександрівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фізико-хімічне дослідження реакції поліфенольних сполук з пероксильними і ди-фенілпікрилгідразильним радикалами Біла Наталя Іванівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Спектральні та електрохімічні властивості нанокомпозитів типу гість-хазяїн на основі електропровідних полімерів і оксидів ванадію та молібдену Біскулова Світлана Олександрівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину