Вы здесь

04.00.22 - Геофізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Швидкісна будова мантії під територією України за даними сейсмічної томографії Шумлянська Людмила Олександрівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Чисельне моделювання течій та хвиль в прибережній зоні моря з урахуванням їх взаємодії Фомін Володимир Володимирович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Чисельне моделювання нестаціонарних течій, транспорту домішки та завислої речовини на північно-західному шельфі Чорного моря Алексеєв Дмитро Володимирович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕЗО І МІКРОСТРУКТУРИ ФРОНТАЛЬНИХ СМУГ ХМАР ТА ОПАДІВ НАД ЗАДАНОЮ ТЕРИТОРІЄЮ Краковська Світлана Володимирівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Характеристики сейсмічності і сейсмотектонічного процесу в зонах Карпатського регіону Назаревич Леся Євстахіївна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фізичні властивості гранітоїдів Східного Приазов'я Шабатура Олександр Вікторович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фізичні і методичні принципи дослiдження характеристик морської поверхні на основі натурних інфрачервоних радіометричних вимірювань Лебедєв Микола Євгенович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фізико-геологічні моделі для визначення ємнісних характеристик порід-колекторів складної будови за даними ГДС (на прикладі нафтових і газових родовищ Карпатського регіону і Північного Донбасу). Прокопів Володимир Йосипович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теоретичні та методичні основи визначення ємнісних параметрів порід-колекторів за даними інтерпретації акустичних хвильових полів Кашуба Григорій Олексійович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теорія і методологія комплексної геодинамічної інтерпретації даних геофізичного моніторингу небезпечних геологічних процесів. ВИЖВА СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину