Вы здесь

06.01.05 - Селекція і насінництво

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Селекція озимої пшениці на скоростиглість для умов Полісся та Лісостепу України. Іщенко Володимир Іванович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
ФОРМУВАННЯ ГУСТОТИ БЕЗВИСАДКОВИХ НАСІННИКІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У ЗРОШУВАНИХ УМОВАХ КРИМУ Корнійчук Анатолій Васильович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Мінливість та успадкування ознак у вихідних форм і створення на їх основі гібридів соняшнику в умовах східної частини Степу України Лук\"янчик Юрій Іванович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теоретичні основи та практика селекційного процесу тютюну (Nicotiana tabacum L.) Савіна Олена Іванівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Мінливість та успадкування основних господарсько-цінних ознак у міжсортових гібридів льону-довгунця Кандиба Наталія Миколаївна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вихідний матеріал для отримання скоростиглих холодостійких гетерозисних гібридів F1 помідора. Шох Світлана Сергіївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Удосконалення моделей простих міжлінійних гібридів кукурудзи, адаптованих до умов Лісостепу України. Ковальчук Ігор Васильович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Селекція батьківських форм простих і потрійних гібридів соняшнику на адаптивність та комбінаційну здатність за господарськими ознаками Карапіра Сергій Іванович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теоретичне обґрунтування і практичне використання принципів адаптивної селекції озимої пшениці для умов південного Степу України Базалій Валерій Васильович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Створення вихідного матеріалу для селекції озимої м'якої пшениці шляхом обробки насіння гібридів мутагенами Хоменко Світлана Олегівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину