Вы здесь

10.02.01 - Українська мова

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
" Український спортивний жарґон: структурно-семантичний аспект" Карпець Любов Анатоліївна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
"Ідіостиль поетичних творів Святослава Гординського" Півень Володимир Федорович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
"Історичні зміни в морфемній будові слів сучасної української мови (перерозподіл та ускладнення)" Плахоніна Олена Володимирівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
"Асоціативно-образне поле назв спорідненості в мові поезії ХХ століття" Марфіна Жанна Вікторівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
"Відіменний суфіксальний словотвір дієслів у староукраїнській мові XIV - XVIII ст." Штанденко Уляна Михайлівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
"Дієслівна лексика соціально-економічної сфери (на матеріалі мови засобів масової інформації кінця ХХст.)" Навальна Марина Іванівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
"Засоби передачі слов'яноруського синтаксису у "простій" мові варіанта Мелетія Смотрицького (риторичний аспект)" Кашета Юлія Валеріївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
"Комунікативний потенціал односкладних речень у науковому тексті (на матеріалі на-уково-технічної літератури)" Кухарєва Віталіна Іванівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
"Контаміновані складнопідрядні багатокомпонентні речення в сучасній українській мові" Козіцька Оксана Анатоліївна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
"Лінгвоцид української мови та шляхи його подолання українством у ХІХ - на початку ХХ століття." Тумай Наталія Володимирівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину