Вы здесь

Забезпеченість лікувальних закладів компонентами і біопрепаратами донорської крові та обгрунтування реорганізації служби крові України

Автор: 
Гриза Петро Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U002314
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Базові дослідження проводились з використанням медико-соціологічних,
медико-статистичних, експертних, економічних методів, історичних. Основні
показники діяльності служби крові України розраховувались згідно з методичними
рекомендаціями “Расчет показателей и методика проведения комплексного анализа
эффективности производственной деятельности учреждений службы крови “ - Москва
–1988 [104].
Демографічні дані про населення України одержані у Львівському обласному центрі
статистики.
Прейскурант цін на компоненти донорської крові станом на 1.01.2003 р. був
наданий Львівською ОСПК.
Програма проведеного дослідження складалась із чотирьох етапів.
Перший етап дослідження включав - вибір напряму дослідження, обґрунтування
мети, завдань, методів та обсягу.
Другий етап – проведення комплексного аналізу наукової та статистичної
інформації з проблеми дослідження.
а) проведення збору архівної статистичної документації (річні звіти роботи ОСПК
ф. 39 “здоров” за 1994-2003 рр., річні звіти роботи Центру інфекційної безпеки
донорської крові та її компонентів і виготовлених з них препаратів Інституту
патології крові та трансфузійної медицини АМН України за 1999 р., 2001 р., 2003
р., довідники “ Показники діяльності закладів служби крові України” за 1994-
2003 рр. видані Інститутом гематології та трансфузіології АМН України); збір
поточної медичної інформації з Республіканської СПК АР Крим; Севастопольської
МСПК, Житомирського, Сумського, Київського центрів крові та 22-х ОСПК.
Аналіз діяльності служби крові України за 1994-2003 роки включав: розвиток
мережі ЗСК, донорства, заготівлі крові та її компонентів, застосування сучасних
технологій заготівлі донорської крові та її компонентів з використанням
пластикатної тари та методу плазмаферезу, стан фінансування ЗСК, виробництво
біопрепаратів плазми крові та забезпеченість ними лікувальних закладів та
населення, обґрунтування норм потреби в компонентах крові одного профільного
ліжка, визначення тижневих запасів компонентів донорської крові за допомогою
сучасних методик. Проведення пілотного передтестового анкетування 1000 осіб в
ЗСК м. Львова, які бажали здати кров, її компоненти.
Третій етап дослідження включав: апробацію ефективності застосування сучасних
методів розрахунку тижневої потреби двох лікувальних закладів Львівської обл.
за період 2000 - 2003рр. в компонентах та препаратах донорської крові.
Четвертий етап дослідження включав:
розробку моделі реорганізації діяльності служби крові України та її наукове
обґрунтування.
Критеріями об`єктивної оцінки може бути виробнича діяльність ЗСК за один, п’ять
та десять років. Для визначення ефективності роботи користувались загально
прийнятими показниками виробничої діяльності закладів служби крові України за
період 1994-2003рр. з врахуванням сучасної концепції компонентної гемотерапії,
потреб ЛЗ в компонентах та препаратах донорської крові. Зібраний статистичний
матеріал систематизувався, вводився в комп’ютерну базу даних і корегувався при
поступленні нової або уточненої інформації. Статистичні дані про кількість
розгорнутих профільних ліжок у ЛЗ України за період 2001 – 2003 рр., були
одержані у Львівському обласному центрі медичного розвитку інформатики та
статистики здоров’я. Відповідні розрахунки та обробка статистичних даних
проведена на комп’ютері “Pentium – ІІІ” у Львівському обласному центрі
медичного розвитку інформатики та статистики здоров’я.
Обсяг
Вибір напряму дослідження, обґрунтування мети, завдань, методів та обсягу
Комплексний аналіз наукової та статистичної інформації з проблеми дослідження
Вітчизняні, та країни ближнього зарубіжжя – 123,
іноземні - 20
Річні звіти ОСПК ф.39 здоров за 1994- 2003 рр. Довідники - „Показники
діяльності ЗСК України” за 1994-2003 рр видані Інститутом гематології та
трансфузіології АМН України
Довідники „Показники діяльності ЗСК України” за 1994-2003 рр, видані Інститутом
гематології та трансфузіології АМН України
Річні звіти ВТ ф.39 здоров 2-х лікарень Львівської обл. за 2000-2003 рр та
журнали обліку переливання крові, її компонентів за 2000-2003 рр
Передтестове анкетування 1000 донорів у 4-х закладах служби крові м. Львова
Апробація методів розрахунку тижневої потреби ЛЗ України в компонентах та
препаратах донорської крові.
Річні звіти ВТ ф.39 здоров 2-х лікарень Львівської обл. за 2000-2003 рр та
журнали обліку переливання крові, її компонентів за 2000-2003 рр. Технічне
керівництво ААБК США -1996 р.
Розробка нової моделі діяльності служби крові України
Власна база комп’ютерних даних.
Методи
Бібліографічний,
історичний,
аналітичний

Медико-статистичний,
аналітичний
Медико-статистичний,
аналітичний
Медико-статистичний,
аналітичний
Соціологічний,
аналітичний
Медико-статистичний, експертної оцінки
Комп’ютерне моделювання
Матеріали
Літературні джерела, мережа „Інтернет”
Дані офіційної медичної статистики
Дані офіційної медичної статистики
Обліково-звітна документація
Анкети
Методика розрахунку щотижневої потреби ЛЗ в компонентах крові
Результати про- веденого дослід-ження діяльності.служби крові.
Предмет
Донорство.
Трансмісивні інфекції та їх вплив на донорство.
Розвиток донорства, заготівля донорської крові, її компонентів, виробництво
препаратів плазми крові
Служба крові України
Використання компонентів донорської крові в двох ЛЗ
Львівської області
Донори
Використання компонентів донорської крові у двох лікувальних закладах
Львівської обл.
Консорціум „Служба крові України”, ОПЦ, ЦППК, НАДУ, АЛСК,
інформаційно-аналітичний це