Вы здесь

Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи в процесі розв'язування математичних задач фінансового змісту

Автор: 
Межейнікова Лада Станіславівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U003691
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ ФІНАНСОВОГО ЗМІСТУ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
2.1. Використання задач на банківські розрахунки в основній школі
Розвиток ринкових відносин розширює сферу діяльності банків. Необхідними чинниками досягнення позитивних результатів у напрямку економічного пожвавлення є свідоме ставлення громадян України до необхідності правового забезпечення стабільного розвитку і діяльності банків в Україні, бо через банківську систему здійснюється основна кількість всіх фінансових розрахункових операцій.
Розуміння актуальності роботи банківської системи сьогодні є необхідною умовою для адаптації громадянина в суспільному житті. Клієнти банків передають йому в управління свої кошти в разі розміщення грошей на депозитних вкладах. Через банки здійснюються розрахунки за надані комунальні послуги, поширеним стає отримання заробітної плати, пенсій та стипендій через розрахунки за допомогою платіжних банківських карт. Послуги банків набувають все більшого поширення та мають велику кількість переваг. Користування такими послугами має бути зрозумілим для пересічних громадян. Виникає необхідність належним чином роз'яснити переваги банківської системи в сфері грошового обігу, захисту власних заощаджень та зручності під час здійснення розрахунків. Основи розуміння особливостей діяльності банків з громадянами (банківського всеобучу) сьогодні можна і необхідно закладати в школі на уроках математики шляхом включення в зміст освіти задач на банківські розрахунки та концентрувати увагу учнів на їх важливості у житті.
Розглянемо звичайну фінансово-математичну проблему, яка сьогодні постає перед багатьма членами нашого суспільства - особливості грошового вкладу в банк. Ця тема може розглядатися на уроках математики починаючи вже з п'ятого класу загальноосвітньої школи. Спрощенні варіанти можна запропонувати навіть і в початковій школі.
Сьогодні можна знайти деякі задачі з даної тематики у шкільних підручниках, але нажаль їх кількість дуже обмежена і вони не розкривають всіх необхідних аспектів банківської діяльності, з якими зустрічається кожний громадянин та які можуть бути розкриті у курсі математики основної школи.
Одним із видів діяльності банків є виконання валютних фінансових операцій. У нашій країні національною валютою є гривня. Проте часто громадяни України мають справу з такими іноземними валютами, як долар США, російський рубль, євро, японська ієна тощо. Учбові задачі можуть це проілюструвати. Наприклад, в ході ознайомлення учнів п'ятого класу з темою "Порівняння натуральних чисел" варто запропонувати їм вправу на порівняння фінансових сум у різних валютах, скориставшись відомим методом доцільних задач.
Задача 1. Розташувати банки в порядку зростання їх грошових коштів, якщо банк А має 12340 доларів США, банк Б - 345700 гривень, банк С - 345100 японських ієн, банк Д - 7834500 російських рублів.
Методика розв'язання цієї задачі може бути такою. Спочатку учням пропонується самостійно виконати це завдання. Досвід показує, що деякі учні починають порівнювати числа, які запропоновані в задачі. Однак уважні діти, які мають певний досвід, відмічають, що не можна порівнювати величини, які записані в різних валютах. Тому це задача з даними, яких не вистачає. Для її розв'язання необхідно знати офіційний курс гривні до інших іноземних валют. Далі учням можна запропонувати та проілюструвати за допомогою технічних засобів данні Національного банку, які є наближеним курсом гривні до інших валют:
1 долар США = 5 гривень,
100 японських ієн = 5 гривень,
10 російських рублів = 2 гривням.
В ході фронтальної бесіди з'ясовується, якою арифметичною дією слід скористатися, щоб перевести кошти з іншої валюти в гривні. Потім учні поділяються на три групи, кожна з яких переводить відповідні банківські кошти в гривні. Одержують, що:
банк А має 2340 ?5 =61700 гривень,
банк Б - 345700 гривень,
банк С -(6451000 :100)?5 =322550 гривень,
банк Д - (7834500:10)?2=1566900 гривень.
Після одержання даних в одній валюті - гривнях, клас колективно виконує вимогу задачі.
Робота з такими величинами привчає учнів до виконання правила порівняння одноімених величин, а також ознайомлює з різними найпоширеними національними валютами світу.
Введення поняття "іноземна валюта" через задачі на уроках математики активізує увагу учнів до запропонованої тематики, розширює їх світогляд та формує знання про іноземну валюту як засіб законного платежу на території відповідної іноземної держави з можливістю вільної конверсії у банківсько-кредитних установах на території України.
Наступним видом діяльності банків із громадянами, з яким доцільно ознайомити учнів, є відкриття депозитних рахунків та надання кредитів. Під час вивчення в п'ятому класі теми "Відсоток" поняття самого відсотку може бути розкрито з фінансової точки зору як плата за використання грошових засобів однієї особи (кредитора) іншою особою (дебітором), яка виражається в сотій частині від початкової суми. При введенні такого означення відсотку може бути розглянута задача, в якій у ролі дебітора постає банк, а в ролі кредитора - вкладник.
Задача 2. Вкладник поклав у банк 1200 гривень під 20 % річних. Яку суму він отримає через два роки, якщо відсотки банк нараховує 1 раз на рік?
Зрозуміло, що для розв'язання даної задачі можна використати формулу складних відсотків, але в п'ятому класі введення цієї формули не буде зрозумілим та усвідомленим учнями, бо вони ще не мають достатніх знань необхідних для її отримання. Тому розв'язування даної задачі може бути виконано за наступними етапами, тобто по діях:
1). Скільки гривень становить 20% від вкладу?
1 200 ? 0,2 = 240 (грн.)
2). Яку суму буде становити вклад через 1 рік?
1 200 + 240 = 1 440 (грн.)
3). Скільки гривень становлять 20% від вкладу, який утворився через 1 рік?
1 440 ? 0,2 = 288 (грн.)
4). Яку суму грошей отримає вкладник через