Вы здесь

Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств

Автор: 
Міклуха Олеся Леонідівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U001374
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
Організація і методика обліку надзвичайних доходів і витрат
2.1. Організація обліку надзвичайних доходів і витрат
Гармонізація обліку на базі міжнародних стандартів та його адаптація до
внутрішніх економічних умов України потребують детального розгляду всіх
господарських процесів з метою вдосконалення їх обліку та формування
відповідних звітних показників. Якісно нові вимоги визначають необхідність
введення в практику такого об’єкту обліку, як операції, пов’язані з
надзвичайними подіями. Це потребує формування особливих підходів до організації
і методики обліку надзвичайної діяльності.
Ґрунтуючись на наведених в попередньому розділі теоретичних розробках, ми
пропонуємо вдосконалити організацію і методику обліку та фінансової звітності
підприємств, що перебували під впливом надзвичайних подій. В даному розділі
будуть визначені функції бухгалтерії при надзвичайній діяльності підприємства,
розроблені основні положення щодо роботи працівників бухгалтерії в умовах
надзвичайної діяльності підприємства, які можна включити до посадових
інструкцій, розглянуті особливості документування операцій з основними
засобами, товарно-матеріальними цінностями, при розрахунках під час
надзвичайної діяльності і їх вплив на формування надзвичайних доходів і
видатків.
Пропоновані заходи стосуються:
– приведення у відповідність класифікації надзвичайних доходів і витрат та
кодів відповідних субрахунків;
– удосконалення методики і організації первинного, синтетичного, аналітичного
обліку та фінансової звітності підприємств щодо надзвичайної діяльності.
На результати роботи бухгалтерії впливає організація бухгалтерського обліку.
Недостатня увага до питань організації бухгалтерського обліку призводить до
зменшення цінності результатів облікового процесу та якості облікової
інформації.
Існують певні особливості організації обліку звичайної (інвестиційної,
фінансової, операційної) і надзвичайної діяльності. Від того, наскільки
раціональною є організація обліку в екстремальних умовах ліквідації наслідків
надзвичайної події, залежить величина витрат, які понесе підприємство.
Необхідно визначити місце обліку надзвичайної діяльності в системі обліку
господарської діяльності підприємства, що можливо при чіткому розподілі
операцій, які належать до надзвичайної діяльності.
На нашу думку, надзвичайна діяльність підприємства починається після закінчення
надзвичайної події. Під час надзвичайної події в силу вступають необлікові
аспекти діяльності підприємства, як складової комплексу народного господарства,
що змушує задіювати зв’язки – Цивільна оборона – аварійно-рятувальні служби –
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Тому в обліку підприємства
до поняття надзвичайної діяльності не потрібно включати поняття ліквідації
самої події, адже є установи та органи, чиєю функцією це являється. Законом Про
цивільну оборону України встановлено, що керівництво підприємств, установ і
організацій незалежно від форм власності і підпорядкування забезпечує своїх
працівників засобами індивідуального та колективного захисту, організовує
здійснення евакозаходів, створює сили для ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій [10].
Особливістю роботи бухгалтерії в процесі ліквідації наслідків надзвичайної
події є необхідність відновлення втрачених облікових документів шляхом
перерахунку, оцінки, звітування, звірки з іншими підприємствами, установами,
організаціями, коригування облікових даних у зв’язку із втратою та пошкодженням
активів, а також одночасне ведення обліку надзвичайної і звичайної діяльності
підприємства. Таким чином функції бухгалтерії трансформуються під впливом
надзвичайної події і набувають нового значення.
Функції бухгалтерії при виникненні надзвичайної діяльності (рис.2.1.1) повинні
бути враховані в обліковій політиці підприємства.

Рис.2.1.1. Функції бухгалтерії при надзвичайній діяльності підприємства
Дії підприємства у разі знищення бухгалтерських документів передбачені у
Положенні про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку від
24.05.1995 р. №88 [37]. Необхідно зауважити, що така причина, як надзвичайна
подія, в даному Положенні не береться до уваги. Зазначається необхідність
створення комісії для встановлення переліку відсутніх документів та
розслідування причин їх зникнення або знищення. Відновлення втрачених облікових
даних внаслідок надзвичайної події законодавчо не врегульовано. Вважаємо, що у
разі знищення або пошкодження бухгалтерських документів при надзвичайній події
створення окремої комісії для встановлення переліку відсутніх документів не
обов’язкове, оскільки потрібно створити інвентаризаційну комісію, яка
займається також інвентаризацією бухгалтерських документів. Відновлення
втрачених по причині надзвичайної події облікових даних може бути завданням
різних рівнів складності залежно від ступеня пошкодження документів та об’єктів
обліку. Можлива повна або часткова втрата документів бухгалтерського обліку,
втрата об’єктів бухгалтерського обліку, а також повна або часткова втрата і
документів, і об’єктів бухгалтерського обліку. Крім того, може виникнути
потреба у відновленні документів для дебіторів і кредиторів, які постраждали
від надзвичайної події.
Альтернативні варіанти відновлення бухгалтерських документів представлені на
рисунку 2.1.2.

Рис.2.1.2. Альтернативні варіанти відновлення даних бухгалтерського обліку,
втрачених внаслідок надзвичайної події
Частина втрачених докумен