Вы здесь

Продуктивність плодозмінної сівозміни залежно від систем основного обробітку ґрунту та рівнів удобрення в центральному Лісостепу України

Автор: 
Скалига Олексій Сергійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U001910
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ПРОГРАМА І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Ґрунтові, метеорологічні і агротехнічні умови проведення досліджень

Експериментальна робота виконувалась в умовах Білоцерківського агрогрунтового району Центрального Лісостепу України.
Рельєф зони рівнинний з окремими підвищеннями до 100-300 м над рівнем моря. Білоцерківська рівнина є частиною Придніпровської височини.
У Лісостепу України на ріст рослин і формування їх урожайності найбільший вплив справляє тепло, кількість і характер розподілу опадів, що випадають впродовж року (рис. 2.1.1, 2.1.2, додаток Б. 1-4).
Річна сума опадів в зоні, за багаторічними даними Білоцерківської державної метеорологічної станції, складає в середньому 538 мм і коливається в межах від 450 до 640 мм.
Осінь 2003 р. була помірно теплою і вологою. Теплим (на 2,3oС вище норми) був лише листопад. Взагалі ж за вересень-листопад середньомісячна температура повітря становила 7,8oС за середньобагаторічної 7,4oС. Середньомісячна кількість опадів за вказаний період становила 53,0 мм за середньобагаторічних показників 40,0 мм (рис. 2.1.1, 2.1.2, додаток Б. 1).
2004 рік був теплим і помірно вологим. Середньорічна температура повітря становила 8,3 oС проти 6,9 oС середньобагаторічної. Впродовж року переважали опади зливового характеру. Так, у серпні їх випало 153,1 мм, що становить 246,9% середньобагаторічної кількості. Перехід температури через 5 oС весною відбувся в третій п'ятиденці березня, що на 12-15 днів раніше звичайного. Температура в березні була на 4oС вищою порівняно з середньо-багаторічною (-0,6 oС). Травень та червень були дещо прохолоднішими і менш вологими порівняно з середньобагаторічними даними. Липень і серпень були помірними за температурою повітря і більш вологими за сумою опадів. Восени температура становила 8,5oС, опадів випало 138,0 мм, що дещо вище норми. Середньорічна температура становила 8,3 oС, що на 1,4 oС вище норми, за рік випало 586,7 мм опадів, що на 48,7 мм вище середньо багаторічного показника (рис. 2.1.1, 2.1.2, додаток Б. 2).
2005 рік теплий і вологий. Середньорічна температура повітря на 1,2oС вища середньобагаторічного показника. Весна помірно тепла. Середня температура весняних місяців на 0,9oС вища норми, а квітня - на 2,6oС. Опадів за весняний період випало на 23,7 мм більше норми. Літо було теплим та посушливим, протягом червня - серпня опадів випало на 28,6 мм, а в липні - в 3,5 рази менше середньобагаторічної кількості. Середньомісячна температура липня на 1 oС вища норми. Восени кількість опадів близька до норми, а температура вища багаторічного показника на 0,8oС. Протягом року випало 595,9 мм опадів, що на 57,9 мм вище норми (рис. 2.1.1, 2.1.2, додаток Б. 3).
2006 рік - теплий і помірно вологий. Слід зазначити, що взимку температура сягала мінус 30oС. Температура весняного періоду на 0,7 oС вища середньобагаторічного показника, опадів випало на 38,8 мм більше норми. У травні випала 1,5-місячна норма опадів. Літо - тепле і вологе. Липень посушливий, а серпень дощовий. Вересень та листопад - теплі. Жовтень холодний і вологий, спостерігалося випадання снігу (рис. 2.1.1, 2.1.2, додаток Б. 4).
В зв'язку з тим, що в минулому на території Білоцерківського підвищення було багато лісів, ґрунтовий покрив характеризується великою строкатістю. Тут великі масиви займають чорноземи потужні малогумусні.
Характерною особливістю чорноземів потужних є глибоке проникнення гумусових речовин (до 100-125 см, а іноді глибше), наявність вуглесолей кальцію (магнію), що залягають, приблизно, на глибині 80-100 см у формі карбонатної "плісняви" (мінерал люблініт) і велика зритість землериями.
Ґрунт під дослідом - чорнозем типовий глибокий малогумусований, крупнопилувато-легкосуглинковий на карбонатному лесі. Карбонати кальцію

Рис. 2.1.1. Середньомісячні показники температури повітря за 2003-2006 рр. (за даними Білоцерківської державної метеостанції)
Рис. 2.1.2. Середньомісячні показники кількості опадів за 2003-2006 рр. (за даними Білоцерківської державної метеостанції)
залягають на глибині 55-62 см. В орному (0-30 см) шарі ґрунту міститься близько 17% мулистих частинок і від 46 до 54% - крупного пилу. Фізико- хімічні властивості ґрунту дослідної ділянки наведено в таблицях 7,1-7,5 та в додатках Б, і Е 1-5. За ґрунтовим покривом дослідна ділянка типова для Білоцерківського агроґрунтового району центральної частини Лісостепу України.

2.2. Мета і задачі досліджень, схеми і методики дослідів

Програмою досліджень передбачалась наступна мета - встановити найбільш оптимальне поєднання системи основного обробітку ґрунту і рівня удобрення, що забезпечує найвищу економічну і енергетичну ефективність вирощування культур в плодозмінній сівозміні за одночасного підвищення родючості ґрунту. Завдання досліджень - визначити вплив різних за інтенсивністю систем основного обробітку ґрунту та різних рівнів удобрення на зміну:
- агрофізичних та водних властивостей ґрунту [104, 134]; агрохімічних показників родючості ґрунту [134, 216];
- біологічної активності ґрунту [216]; засміченість ріллі насінням бур'янів та забур'яненість посівів культур, урожайності, економічної і енергетичної ефективності досліджуваних агрозаходів [216];
- будови шарів ґрунту 0-10, 10-20 і 20-30 см (за методом Н.А. Качинсь-кого); агрономічно цінної структури ґрунту (методом качання сит, за І.М. Бак-шеєвим); вологість ґрунту (ваговим методом [104]);
- вмісту нітратного азоту (дисульфофеноловим методом); загального азоту (за методикою Грандваль-Ляжа); аміачного азоту (в одній витяжці за А. Кірсановим); доступного фосфору (за Б.П. Мачигіним); обмінного калію (на полуменевому фотометрі);
- активності целюлозорозкладаючих мікроорганізмів ґрунту - методом пошарової аплікації лляного полотна на глибинах 0-10, 10-20 та 20-30 см;
- актуальної забур'яненості ріллі - кількісно-ваговим методом [258]; потенційної засміченості ґрунту - методом ві