Вы здесь

Проза Василя Шевчука. Жанрово-стильові особливості.

Автор: 
Сизоненко Наталія Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U001504
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Теоретико-методологічна база дослідження.
1.1. Рецепція прози В. Шевчука в літературно-критичному
дискурсі
1.2. Жанрово-стильова єдність художнього тексту: аспекти
сприйняття
1.3. Методологічні засади дослідження
Висновки до першого
розділу.
Розділ 2. Художні пошуки В. Шевчука: концепція історії, жанрові
параметри
2.1. Синкретизм сюжетної динаміки й психологізму
в історико-пригодницькому романі.
2.2. Дифузія сучасного й минулого хронотопів як вираження
жанрової специфіки
2.3. Суб'єктивний світ особистості: засоби психологізації
Висновки до другого
розділу.
Розділ 3. Спосіб осмислення біографічної особистості в
художньо-документальних творах В. Шевчука.
3.1. Авторська концепція біографічного образу: новаторство,
жанрове втілення.
3.2. Стильові домінанти художніх життєписів сюжетно-подієвого
та асоціативно-психологічного типів
Висновки до третього
розділу.
Висновки
Список