Вы здесь

Підвищення енергоресурсної ефективності вантажних міжнародних автомобільних перевезень

Автор: 
Хмельов Ігор Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003103
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p style="font-family: 'Times New Roman', 'Times', serif; font-size: 18px; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: #ffffff;">ЗМІСТ<br />ВСТУП <br />РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ <br />1.1. Характеристика ринків автотранспортних засобів та міжнародних вантажних<br />перевезень <br />1.2. Постановка задачі технологічного вибору автопоїздів для міжнародних<br />вантажних перевезень <br />1.3. Аналіз характеристик ефективності автомобільного рухомого складу та<br />параметрів технології міжнародних вантажних перевезень <br />1.3.1. Аналіз існуючих методів вибору та оцінки функціонування автотранспортних<br />засобів <br />1.3.2. Визначення показників технологічної ефективності роботи автомобільного<br />рухомого складу <br />1.4. Задачі досліджень <br />1.5. Висновки по <br />розділу <br />РОЗДІЛ 2. Розробка розрахункових схем та математичних моделей для аналізу<br />енергоресурсної ефективності автопоїзда <br />2.1. Основні передумови ресурсного підходу до вибору автопоїзда для міжнародних<br />перевезень <br />2.2. Постановка задачі підвищення енергоресурсної ефективності перевезень з<br />урахуванням зміни технічних параметрів автопоїздів <br />2.3. Вимоги до методу збереження енергії та ресурсів та схема їх споживання <br />2.4. Математичні моделі показників транспортно-технологічної якості автопоїзда<br />у тестовій операції <br />2.4.1. Постановка задачі <br />2.4.2. Концептуальний показник транспортно-технологічної якості автопоїзда <br />2.4.3. Показник енергетичної ефективності автопоїзда <br />2.5. Методика моніторингу енергетичної ефективності автопоїздів <br />2.6. Енергетичні показники ефективності роботи автопоїзда <br />2.7. Висновки по <br />розділу <br />РОЗДІЛ 3. МОДЕЛЮВАННЯ ТА Багатоваріантний аналіз ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА<br />ПОКАЗНИКИ ЕНЕРГОРЕСУРСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ <br />3.1. Постановка задачі моделювання енергетичної ефективності автопоїзда <br />3.2. Методика аналізу впливу різних факторів на показники<br />транспортно-технологічної якості автопоїзда <br />3.3. Аналіз впливу окремих факторів на показники енергоресурсної ефективності<br />міжнародних вантажних перевезень <br />3.3.1. Аналіз впливу конструктивних параметрів автопоїзда <br />3.3.1.1. Вплив максимальної потужності двигуна <br />3.3.1.2. Вплив передаточного числа головної передачі <br />3.3.1.3. Вплив радіусу колеса <br />3.3.1.4. Вплив питомої витрати палива двигуна <br />3.3.2. Аналіз впливу умов перевезень <br />3.3.3. Аналіз впливу характеристик дороги <br />3.4. Аналіз впливу конструктивних факторів на енергетичний еквівалентний<br />показник собівартості перевезень <br />3.5. Висновки по <br />розділу <br />Розділ 4. Розробка методики обгрунтування організаційно-технологічних проектів<br />міжнародних вантажних перевезень <br />4.1. Постановка задачі обґрунтування проекту міжнародних вантажних перевезень<br />за енергетичним критерієм <br />4.2. Економіко-технологічне обґрунтування проектів міжнародних вантажних<br />перевезень <br />4.2.1. Постановка задачі у загальному вигляді <br />4.2.2. Алгоритм обґрунтування організаційно-технологічних новацій в проектах<br />міжнародних перевезень <br />4.2.3. Характеристика комплексного міжнародного та міського маршруту доставки<br />будівельних вантажів <br />4.3. Оцінка ефективності проектів за енергетичним критерієм <br />4.4. Методика обґрунтування комплексу організаційно-технологічних новацій при<br />організації міжнародних перевезень <br />4.5. Висновки по <br />розділу <br />ВИСНОВКИ <br />Додаток А <br />Додаток Б <br />Додаток В <br />Додаток Г <br />Додаток Д <br />Додаток Е <br />Додаток Ж <br />Додаток З <br />СПИСОК</span></p>