Вы здесь

Професійне становлення майбутніх інженерів-будівельників у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу

Автор: 
Картель Тетяна Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U003917
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
Стор
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ………………………
ВСТУП
………………………………………………………………
РОЗДІЛ І.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ
ІНЖЕНЕРІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ………
1.1.
Професійне становлення особистості як психолого-педагогічна
проблема……………………………………….
1.1.1.
Проблема професійного становлення особистості в зарубіжній
літературі…………………………………….
1.1.2.
Визначення сутності професійного становлення особистості в контексті нових і
традиційних концептуальних підходів
1.2.
Особливості професійного становлення майбутніх
інженерів-будівельників……………………………………
Висновки з
розділу І………………………………………………
РОЗДІЛ ІІ.
ТЕОРЕТИКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІД-ЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПРОФЕСІЙ-НОГО
СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕ-РІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВ-НОМУ ПРОЦЕСІ
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ………………………………………………
2.1.
Реальний стан і характеристика рівнів професійного становлення майбутніх
інженерів-будівельників у нав-чально-виховному процесі вищого навчального
закладу
2.2.
Обґрунтування педагогічних умов професійного становлення майбутніх
інженерів-будівельників у навчально-виховному процесі вищого навчального
закладу……………………………………………………….
2.3.
Сутність експерименту з апробації педагогічних умов професійного становлення
майбутніх інженерів-будівельників у навчально-виховному процесі вищого
навчального закладу……………………………………….
2.3.1.
Забезпечення професійного спрямування змісту і способів викладання гуманітарних
дисциплін …………
2.3.2.
Стимулювання мотивів суб’єктного включення майбутніх інженерів-будівельників у
процес професійної підготовки з урахуванням їхніх вікових, гендерних та
індивідуальних особливостей……………
2.3.3.
Використання соціальних технологій щодо визначення майбутніми
інженерами-будівельниками власної життєвої перспективи в напрямі пошуку місця
роботи і професійного працевлаштування………………………
2.4.
Аналіз результатів експерименту з апробації педагогічних умов професійного
становлення майбутніх інженерів-будівельників……………………………………
Висновки з
розділу ІІ……………………………………………
ВИСНОВКИ
……………………………………………………………
СПИСОК