Вы здесь

Теоретико-методичні засади функціонування системи економічної безпеки суб'єктів господарювання (на матеріалах промислового комплексу Черкаської області).

Автор: 
Ткаченко Юлія Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004566
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП.
РОЗДІЛ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ.
1.1. Наукові підходи до визначення сутності системи економічної
безпеки.
1.2. Механізм функціонування системи економічної безпеки суб’єктів
господарювання промислового комплексу
регіону.
1.3. Методика оцінки системи економічної безпеки промислового комплексу
регіону
Висновки до
розділу
1
РОЗДІЛ
СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
РЕГІОНУ.
2.1. Аналіз особливостей розвитку Черкаської області як об’єкта економічної
безпеки.
2.2. Діагностика стану системи економічної безпеки Черкаського
регіону
2.3. Загрози економічній безпеці суб’єктів господарювання промислового
комплексу регіону і рекомендації щодо їх
локалізації
Висновки до
розділу
2
РОЗДІЛ
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
РЕГІОНУ
3.1. Пріоритетні напрями забезпечення системи економічної безпеки
регіону
3.2. Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування системи
економічної безпеки суб’єктів господарювання промислового
комплексу.
3. 3.3. Моделювання системи економічної безпеки господарюючого суб’єкта
промислового комплексу
регіону
Висновки до
розділу
3
ВИСНОВКИ
СПИСОК