Вы здесь

Розробка технологічних основ виготовлення пористих і порошкових металевих матеріалів методом їх вакуумного осадження у парі галогенідів лужних металів

Автор: 
Ляпіна Кіра Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004665
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОРИСТІ ТА ПОРОШКОВІ МАТЕРІАЛИ: МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА
ВЛАСТИВОСТІ
1.1. Вплив умов вакуумного осадження на структуру конденсату
1.1.1. Утворення мікроструктури в процесі росту однофазного
конденсату
1.1.2. Вплив умов сумісного осадження двох речовин на структуру
конденсату
1.2. Пористі матеріали……………………….
1.2.1. Методи формування пористих матеріалів.
1.2.2. Властивості та практичне застосування пористих
матеріалів
1.3. Порошкові матеріали…………………………
1.3.1. Методи формування порошкових матеріалів…….….
1.3.2. Властивості та практичне застосування порошкових
матеріалів
Постановка
задачі
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ПРИГОТУВАННЯ ЗРАЗКІВ ТА ВИЗ-НАЧЕННЯ ЇХ
ХАРАКТЕРИСТИК
2.1. Метод електронно-променевого випаровування та осадження речовин в
вакуумі
2.2. Матеріали, використані в
експериментах
2.3. Методики визначення характеристик
конденсатів.
2.3.1. Мікроструктурні дослідження пористих матеріалів
2.3.2. Газова та ртутна
порометрія.
2.3.3. Рентгендифракційний фазовий аналіз
2.3.3.1. Фазовий рентгенівський аналіз.
2.3.3.2. Аналіз текстури та побудови полюсної фігури.
Висновки до глави ………………….…………………………….
РОЗДІЛ 3. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОРИСТИХ КОНДЕНСАТІВ ПРИ ОСАДЖЕННІ МЕТАЛІВ
ТА ГАЛОГЕ- НІДІВ ЛУЖНИХ
МЕТАЛІВ
3.1. Вплив температури підкладки на структуру конденсатів
3.1.1. Сумісне осадження нержавіючої сталі та галогенідів лужних
металів.
3.1.1.1. Сумісне осадження нержавіючої сталі та NaCl.
3.1.1.2. Сумісне осадження нержавіючої сталі та KCl.
3.1.2. Осадження конденсатів хрому в присутності пари галогенідів лужних
металів
3.1.2. Сумісне осадження хрому та NaCl.
3.1.2.2. Сумісне осадження хрому та NaF.
3.1.3. Сумісне осадження металів з поліморфним перетворення та галогенідів
лужних
металів.
3.1.3.1. Сумісне осадження титану та NaCl.
3.1.3.2. Сумісне осадження титану та NaF
3.1.3.3. Сумісне осадження титану та KCl.
3.2. Вплив співвідношення парових потоків матеріалу та галогенідів лужних
металів на структуру конденсатів та механізми пороутворення .
3.3. Умови виникнення покриттів з відкритою формою пор та їх
властивості
3.4. Інфільтруючи здатність пористих покриттів та їх випробування…
Висновки до глави ………………….…………………………….
ГЛАВА 4. ЗАНОНОМІРНОСТІ ОТРИМАННЯ ІНКАПСУЛЬО-
ВАНИХ НАНОПОРОШКІВ ПРИ ОСАДЖЕННІ МЕТАЛЕВИХ СПОЛУК ТА ГАЛОГЕНІДІВ ЛУЖНИХ
МЕТАЛІВ.
4.1. Умови виникнення неконсолідованих матеріалів при сумісному осадженні
речовин, які не змішуються в твердому стані….….……
4.2. Фазовий склад та розмірні характеристики нанопорошків інкапсульованих в
галогеніди лужних металів.
4.3. Магнітні властивості нанопорошків заліза інкапсульованих в галогеніди
лужних металів

4.4. Спосіб виготовлення порошків матеріалів інкапсульованих в інертну
оболонку.
Висновки до глави …………………………………….……………….
Заключення.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ…………………………………………………
ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………….…
ВСТУП
Актуальність