Вы здесь

Обґрунтування параметрів комбінованої охоронної системи зростаючого опору для підтримання виїмкових штреків

Автор: 
Кожушок Олег Денисович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005710
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень та термінів .
Вступ
.
Аналіз способів та засобів підтримання виїмкових штреків
1.
Аналіз стану проблеми охорони підготовчих гірничих виробок .
1.
Геомеханічні особливості підтримання виїмкових штреків .
1.
Аналіз наукових розробок та практичного досвіду по створенню
комбінованих охоронних систем підтримання виїмкових штреків .
1.
Огляд результатів по моделюванню роботи охоронних конструкцій в підготовчих
виробках
1.
Вибір напрямку розвитку досліджень та розробок по проблемі
1.
Висновки по
розділу
Гірничо-геомеханічні умови підтримання підготовчих виробок на
прикладі шахти «Красноармійська-Західна № »
.
2.
Геологічні та геомеханічні умови ведення гірничих робіт і стан
підготовчих виробок
.
2.
Деформаційно-міцностні характеристики геоматеріалів, як
визначальний фактор стійкості виробок
.
2.
Електромагнітні процеси при руйнуванні геоматеріалів
2.
Характеристики матеріалів для спорудження охоронних конструкцій .
2.
Висновки по
розділу
Натурні дослідження роботи елементів системи «кріплення – масив» .
3.
Методика натурних досліджень
.
3.
Результати натурних досліджень виробок з базовим рамним
кріпленням
.
3.
Робота однорядної литої смуги в виробках з різними категоріями основної
покрівлі
3.
Висновки по
розділу
Моделювання взаємодії комбінованої охоронної конструкції
виїмкових штреків з масивом після проходу лави
.
Продовження змісту
4.
Вихідні дані для моделювання
4.
Методика та результати моделювання методом еквівалентних
матеріалів ………………………………………………………………….
4.
Алгоритм та результати комп’ютерного моделювання методом
скінчених елементів ……………………………………………………….
4.
Висновки по
розділу
Обґрунтування параметрів, розробка та впровадження комбінованої охоронної
системи для підтримання виїмкових штреків.
5.
Геомеханічне обґрунтування складу комбінованої охоронної системи
5.
Конструктивні рішення та параметри складових елементів
комбінованої охоронної системи
5.
Основні технологічні рішення по створенню комбінованої охоронної системи
зростаючого опору
.
5.
Перевірка роботи комбінованої охоронної системи
.
5.
Розробка технологічного регламенту підтримання виїмкових штреків повторного
використання комбінованими охоронними системами ….
5.
Висновки по
розділу
Висновки
Список