Ви є тут

02.00.03 - Органічна хімія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
α-Функціоналізовані тіоціанати - реагенти для синтезу гетероциклів Остап\'юк Юрій Володимирович 2008 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
1,1-Дигідрополіфтороалкілсульфони в синтезах фторовмісних гетероциклічних сполук. Николин Ярема Володимирович 2002 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
2-Імінокумарини в реакціях з нук-леофілами та електрофілами Горобець Микола Юрійович 2004 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
3,4,6-Тризаміщені 1,2-дигідрохінолін-2-они і похідні на їх основі: синтез, структура, властивості Грищук Лідія Володимирівна 2005 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
3-Гетарил(арил)кумарини та ізокумарини. Синтез і властивості Шабликіна Ольга Валентинівна 2006 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
3-Формілхромони в реакціях рециклізації з бінуклеофілами Пласконь Андрій Стефанович 2009 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
4-Арил-5-ацетил-3,4-дигідропіримідин-(1Н)-2-они та їх похідні: реакційна здатність та методи отримання Колосов Максим Олександрович 2007 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
4-Гетерил(арил)-2,3-дигідро-1Н-1,5-бензодіазепін-2-они. Синтез та реакційна здатність Божанов Володимир Ігоревич 2003 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
Cинтез, будова та властивості 3,4,5,6 тетрагідропохідних 2H-2,6-метано-1,3-бензоксазоцину, 2H-2,6-метано-1,3,5-бензоксадіазоцину, 2H-2,6-епіміно-1,5-бензоксазоцину Коваленко Світлана Сергіївна 2009 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
N-Ацилокси-N-алкоксигемінальні системи та їх аналоги Штамбург Василь Георгійович 2007 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик