Ви є тут

02.00.04 - Фізична хімія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Cтруктура дво- та трикомпонентних розплавів алюмінію з 3d-металів Самсонніков Олексій Вікторович 2008 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
Індукований амінами розпад ацилоксидіалкільних та діацильних пероксидів Кущ Ольга Василівна 2003 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
Активація потрійного С-С зв`язку хлоридними комплексами платини(II) Мітченко Регіна Сергіївна 2009 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
Алкільні і сігма-вінільні похідні ацидокомплексів платини та каталітичні реакції за їх участю Мітченко Сергій Анатолійович 2003 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
Аніон-радикальні солі тетраціанохінодиметану з катіонами на основі похідних піразину Зіолковський Дмитро Володимирович 2008 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
Будова розплавів багатокомпонентних оксидних систем Сокольський Володимир Емануїлович 2002 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
Воднесорбційні та електрохімічні властивості інтерметалідів систем Ti-Fe, Ti-Fe-V і Mg-Ni Хомко Тетяна Володимирівна 2004 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
Вплив добавок гідридоутворуючих елементів на розподіл форм існування водню в твердих сплавах на основі заліза Савіч Святослав Лаврентійович 2004 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
Вплив екстернальної кислотності на каталітичні властивості Pd-вмісних висококремнеземних цеолітів у реакції гідроізомеризації н-гексану Бобик Віталій Васильович 2009 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик
Вплив пористості і фазового складу ТіО2 на кінетику та механізм фотокаталітичних перетворень спиртів та кетонів. Яцьків Василь Іванович 2005 99 грн
(320 руб)
Додати в кошик