Ви є тут

Підвищення відтворювальних та продуктивних якостей свиней червоної білопоясої породи при різних методах підбору

Автор: 
Галімов Сергій Миколайович
Тип роботи: 
Дис. канд. наук
Рік: 
2009
Артикул:
3409U004327
99 грн
(320 руб)
Додати в кошик

Вміст

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Аналітичний огляд та обгрунтування напрямів дослідження
1. Стан і основні тенденції розвитку галузі свинарства в світі та в
Україні
1.1. Потенціальні можливості та біологічні особливості
свиней
1.2. Генофонд свиней в Україні
1.3. Методи створення та ефективного використання
м’ясних генотипів свиней
1.4. Вплив генетичних і паратипічних факторів на
продуктивність свиней
1.5. Науково-господарські аспекти створення червоної
білопоясої популяції м’ясних свиней
1.6. Наукове обґрунтування постановки власних досліджень
РОЗДІЛ 2. Загальна методика і основні методи досліджень
2. Місце проведення дослідів, характеристика піддослідних тварин, методична
схема, об’єм і умови проведення
експериментів
2. Методики досліджень
РОЗДІЛ 3. Результати власних досліджень
3. Відтворювальні якості піддослідних маток
3. Особливості росту та етологія поросят-сисунів
3. Стресчутливість поросят різного походження
3. Відгодівельні якості молодняку
3. Прижиттєве визначення товщини шпику піддослідних
тварин
3. Забійні якості молодняку різних генотипі
3. М’ясо-сальні якості піддослідних тварин
3. Гематологічні дослідження
3. Корелятивний зв’язок окремих господарських-корисних ознак піддослідних
свиней
3. Зоотехнічна і економічна оцінка досліджень
РОЗДІЛ 4. Аналіз та узагальнення одержаних експериментальних
даних
ВИСНОВКИ
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
СПИСОК