Ви є тут

Селекційно-генетична оцінка тварин різних генотипів при формуванні стада жирномолочного типу української червоної молочної породи

Автор: 
Дудок Альона Романівна
Тип роботи: 
Дис. канд. наук
Рік: 
2009
Артикул:
0409U005699
99 грн
(320 руб)
Додати в кошик

Вміст

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
.
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВИБІР НАПРЯМКУ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.1. Мінливість селекційних ознак молочної худоби
.
1.2. Успадковуваність продуктивних ознак молочної худоби .
1.3. Використання коефіцієнта повторюваності в племінній роботі з молочною
худобою
1.4. Зв’язки між селекційними ознаками в молочному скотарстві
1.5. Обґрунтування вибору напрямку власних досліджень .
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ ………………….
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЇХ АНАЛІЗ ТА
УЗАГАЛЬНЕННЯ.…….……………………….
3.1. Ріст і розвиток телиць
.
3.1.1. Успадковуваність живої маси телиць
.
3.1.2. Повторюваність живої маси телиць
.
3.1.3. Зв’язок живої маси телиць з молочною продуктивністю корів .
3.2. Екстер’єрні особливості корів
.
3.2.1. Вплив типу будови тіла корів на їхню молочну продуктивність
3.3. Молочна продуктивність корів та її мінливість
.
3.3.1. Жива маса, надій корів і коефіцієнт молочності
.
3.3.2. Повторюваність молочної продуктивності та живої маси корів .
3.3.3. Успадковуваність показників молочної продуктивності корів
3.4. Відтворна здатність корів
.
3.4.1. Зв’язок відтворної здатності корів з надоєм
3.4.2. Успадковуваність відтворної здатності корів
.
3.5. Консолідованість тварин за господарськи корисними ознаками .
3.6. Тривалість господарського використання корів
3.7. Результати науково–господарського досліду
.
3.7.1. Технологічні якості вим’я корів
. .
3.7.2. Зв’язок між промірами вим’я та надоєм
.
3.7.3. Якісний склад молока корів та зв’язок його складових .
3.7.4. Сталість лактації корів
.
3.7.5. Резистентність корів до маститів
.
3.8. Ефект селекції
.
3.8.1. Економічна ефективність використання корів .
ВИСНОВКИ .……………………………………………………….
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ .…………………………………
СПИСОК