Вы здесь

01.04.10 - Фізика напівпровідників і діелектриків

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Cтруктурні перетворення та зміни енергетичного спектру в напівпровідникових матеріалах електроніки при легуванні та пониженні розмірності Рудько Галина Юріївна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Індуковані високоенергетичним опроміненням ефекти у фосфідних і халькогенідних напівпровідниках Гомоннай Олександр Васильович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Адсорбційна чутливість напівпровідникових матеріалів групи А2В6, оксидів важких металів та кремнію з реальною поверхнею з кластерними структурами. Вашпанов Юрій Олександрович 1999 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Анізотропія діелектричних властивостей кристалів KH2PO4, KD2PO4 і NаКС4H4O6*4H2O при дії зовнішнього тиску та електричного поля ГУЙВАН Ганна Михайлівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Атомні дефекти і фізико-хімічні процеси в епітаксійних плівках селеніду свинцю Фреїк Андрій Дмитрович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Багатокомпонентні напівпровідникові тверді розчини AIIBVI та фотоприймачі на їхній основі Остапов Сергій Едуардович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Баричні ефекти в квазідвовимірних халькогенідних фероїках Гомоннай Олександр Олександрович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Баричні ефекти та полікритичні явища в сегнетоактивних напівпровідниках групи A2IVB2VC6VI із неспівмірними фазами Сливка Олександр Георгийович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Баричні зміни рефрактивних параметрів діелектричних кристалів Стадник Василь Йосифович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Випромінювальні остовно-валентні та міжконфігураційні переходи в галоїдних сцинтиляційних матеріалах Стриганюк Григорій Богданович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину