Вы здесь

Оптимізація системи спеціалізованої медичної допомоги населенню при репродуктивних втратах.

Автор: 
ПІОТРОВИЧ Лариса Максимівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U002685
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Об'єктом проведеного дослідження виступала система надання спеціалізованої медичної допомоги при РВ.
Предметом дослідження були РВ 1992-1999 рр. загальною чисельністю 17135, в тому числі - 12181 СВ, 1508 АМП, 2582 М, 864 випадки смерті новонароджених у віці 0- 6 діб.
За територіально-економічним розподілом в Київській області нараховується 25 районів і 5 міст. До 1995 р. дані по мм. Березань і Ржищів вносилися в дані Баришівського та Кагарлицького районів відповідно, дані м. Славутич в дані області не вносились з 1999 р.
Досягнення мети - вдосконалення системи СМД населенню при РВ за рахунок плоду - визначило програмно- цільову структуру дослідження яка забезпечила можливість отримання повної і вірогідної інформації по кожній із поставлених задач, а також поетапне їх вирішення (рис. 2.1). Методологічною основою даного дослідження є системний підхід.
Дослідження (згідно з поставленими завданнями) мало трьохетапний характер.
На першому етапі характеризовані плодові РВ серед населення. Задачами даного етапу було визначення: ризику РВ за рахунок плоду; тягаря РВ в роках втраченого життя; характеристика чинників ризику СА.
При проведенні роботи використовували наступні поняття. "Живонародження" є повне зігнання або витягання продукту зачаття з організму
матері незалежно від тривалості вагітності, причому плід після такого відділення
дихає або виявляє інші ознаки життя [185]. Термін "репродуктивні втрати" репрезентує тільки втрати за рахунок плоду, а саме: СВ (ранню фетальну смерть), штучні АМП, М (пізню фетальну смерть), ПуРНП (0-6 діб життя) [28].
I етапХарактеристика плодових РВ
серед населенняРизик РВ за рахунок плодуТягар РВ в роках втраченого життяЧинники ризику СВДержавна статистична звітність за
1992-99 рр.
фф. 13, 21; облікова медична документація фф. 111/о, 113/о, 096/о, 097/о, 025/о, 003/о
(3312 одиниці)Державна статистична звітність за
1992-99 рр.
фф. 13, 21Державна статистична звітність за 1992-00 рр. фф. 13, 21; облікова медична документація фф. 111/о, 113/о, 096/о, 097/о, 025/о
(742 одиниці);
карти генетичного моніторингу
1999-00 рр.
(1567 одиниць)II етапОбгрунтування та розробка оптимальної моделі системи СМД допомоги населенню при РВСтан організації медичної допомоги населенню при порушеннях РЗАдекватність наявної медичної допомоги населенню при порушеннях РЗДержавна статистична звітність
за 1992-00 рр.
фф.47, 49 Облікова медична документація фф. 106/о-95, 113/о, 025/о (відповідно 1507, 957, 550 одиниць); анкети (500 одиниць)Особливості
СМД населенню
з РВНеобхідность впровадження в роботу спеціалізова-них служб нових організаційно-медичних технологійЗаходи
первинної профілактики вродженої та спадкової
патологіїДержавна статистична звітність за 1992-00 рр. фф. 47, 49; облікова медична документація
фф. 113/о, 025/о
(957 та 550 одиниць) Статистична звітність за
1992-00 рр.
фф. 13, 20, 21, 49; анкети
(500 одиниць)Державна статистична звітність за
1992-00 рр.
фф. 21, 49III етапАпробація запропонованої моделі надання медичної допомоги населенню при РВАпробація моделі СМД населенню при РВОцінка ефективності запропонованої моделі СМД населенню при РВ6 науково-практичні конференції,
1 конгрес Державна статистична звітність за 1992-00 рр. фф.13, 20, 21, 49; карти (1567одиниць); анкети (500 одиниць)Методологія дослідження - системний підхідМетоди:Етап:1. СтатистичнийI-III2. Експертних оцінокI-III3. Математичного прогнозування I-III4. Кореспондентський I-III5. Моделювання II-III6. СоціологічнийII-III7. ГрафічнийII-IIIВпровадженняОкремі розділи
та заходи
6 обласних програм13 положень про лікувально- профілактичні заклади та їх структурні підрозділи;
9 наказів УОЗ
Київської облдерж-
адміністрації13 статей в наукових журналах; 6 тез доповідей;
2 методичні рекомендації;
1 свідоцтво про реєстрацію прав автора на твір31 лікувально- профілактич-ний заклад Київської області, кафедра акушерства, гінекології та перинатології КМАПО
Рис. 2.1 Програмно - цільова структура та об'єм дослідження
Розрахована частота РВ на 100 зареєстрованих вагітностей:
частота репродуктивні втрати (всього)
репродуктивних = ------------------------------------------------ ? 100 (2.1)
втрат кількість зареєстрованих вагітностей.
Для показника РВ підраховано стандартну похибку за наступною формулою: ? = [R? (100 - R)/N]1/2 ,
де R - частота РВ у відсотках,
N - кількість зареєстрованих вагітностей [205]. Кількість зареєстрованих вагітностей складалась з суми кількості пологів (живо - і мертвонародженими), СВ та АМП.
З метою вивчення динаміки частоти РВ застосовувалися методи регресійного аналізу. Відповідно до моделі парної лінійної регресії було оцінено середньорічні темпи змін показника (тренд), їх рівень значущості та встановлено напрям тенденції наявних змін.
Через R(t) позначався рівень РВ населення за рік t, статистична модель для оцінки середньорічніх темпів змін показника виглядає як: R(t) = а+в ? t +еt,
де а - середньохронологічний рівень,
в - середньорічний темп змін, чи абсолютний річний приріст,
еt - послідовність незалежних випадкових величин, що мають стандартний нормальний розподіл та обумовлюють випадкові зміни досліджуваного показника ("білій" шум),
t = 1992 - 1999 рр.
За методом найменших квадратів [206] отримані оцінки параметрів моделі, а саме: а = R - в ? t, в = ?t(t ? R(t)- 8 t R )/( ?t t2 - 8 t2),
де через ( ) позначено середнє значення за весь досліджуваний період зазначеного показника.
Рівень значущості оцінки темпів змін знаходився за допо