Вы здесь

Еколого-економічне обґрунтування оптимізації агроландшафтів Поліської зони в умовах здійснення земельної реформи (на прикладі Житомирської області)

Автор: 
Шаповал Анжеліка Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U003567
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ АГРОЛАНДШАВТІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2.1. Рівень сучасного використання земельно-ресурсного потенціалу Житомирської області

2.1.1. Загальна характеристика області та структура земельного фонду.
Житомирська область розташована в центральній частині Східно-Європейської рівнини, на півночі Правобережної України. Територія області складає 2982,7 тис.га і знаходиться у двох фізико-географічних зонах - Поліссі і Лісостепу. Межа між поліською і лісостеповою зонами проходить приблизно по лінії Миропіль - Чуднів - Житомир - Корнин, при чому більша частина області (2243 ,0 тис.га, відповідно 75,2 %) відноситься до Поліської Правобережної провінції.
Площа суші складає 2934,4 тис.га (98,0 %), відповідно площа води - 48,3 тис.га (2 %).
В області налічується 23 адміністративних райони, 10 міст, з яких 4 - обласного підпорядкування, 44 селища міського типу та 1627 сільських населених пункта.
Станом на 1 січня 2003 року [27] земельний фонд області становить 2982,7 тис.га, в тому числі землі:
* сільськогосподарських підприємств складають 1024,5 тис.га (34,3% від загальної площі області), із них 991,4 тис.га (96,8 %) припадає на сільськогосподарські угіддя, з яких 719,5 тис.га (70,2 %) - рілля;
* громадян - 518,7 тис.га, з яких 500,2 тис.га (96,4 %) - сільськогосподарські угіддя;
* закладів, установ і організацій - 42,7 тис.га;
* промислових та інших підприємств - 20,4 тис.га;
* підприємств та організацій транспорту, зв'язку - 29,9 тис.га;
* частин, підприємств, організацій, установ, навчальних закладів оборони - 35,3 тис.га;
* організацій, підприємств і установ природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення - 20,4 тис.га;
* лісогосподарських підприємств - 1028,4 тис.га;
* водогосподарських підприємств - 10,6 тис.га;
* спільних підприємств, міжнародних об'єднань і організацій з участю українських, іноземних, юридичних та фізичних осіб - 0,1 тис.га;
* державної власності, які не надані у власність або користування (запасу, загального користування, резервного фонду) - 251,7 тис.га, 72,6 тис.га (28,8 %) сільськогосподарських угідь відповідно.
Трансформація земельних відносин, яка відбулася як в Україні в цілому, так і в досліджуваному регіоні, призводить до суттєвих змін у формах власності на землю: крім державної розвивається спільна і приватна. На основі цих форм власності отримують розвиток і різні форми господарювання: приватні підприємства з орендними відносинами, господарські товариства, кооперативи, фермерські господарства, приватно-індивідуальні підприємства ( в т.ч. із спільним використанням землі) без набуття юридичної особи та інші суб'єкти господарювання.
Оскільки роздержавлення земель було проведено без попереднього природоохоронного упорядкування території, характерним на даному етапі (як в цілому по Україні, так і Житомирській області) є значне погіршення якісного стану більшості земель, посилюються деградаційні процеси, що негативно впливає на екологічний стан довкілля. Ці негативні явища обумовлюють необхідність прийняття адекватних заходів щодо стабілізації цих явищ і процесів та розробки і здійснення відповідного нормативно-правового, наукового та організаційного забезпечення. Несприятливе економічне становище сільського господарства спонукає виробників спрямовувати свої зусилля на досягнення якомога найбільших економічних показників здебільшого за рахунок нехтування екологічними принципами ведення господарства.
Ситуацію ускладнює несвоєчасне поновлення планово-картографічних матеріалів, певна втрата актуальності результатів ґрунтових обстежень. Через те, що здійснення таких землевпорядних робіт як формування землеволодінь і землекористувань новостворених сільськогосподарських підприємств та організація їх території передбачається або за державний бюджет, або за кошти замовника, рішення щодо проведення цих робіт, здебільшого, залишаються на папері.
Аналіз показників сільськогосподарського виробництва доводить, що сучасні результати реформування земельних відносин мають негативний вплив на ефективність с.-г. виробництва. За даними Держкомстату України [125, C.66-81] з 1990 по 2000 рр. виробництво валової продукції сільського господарства зменшилось на 48,4%, при чому 70% його припадає на господарства населення. Таке зниження пояснюється скороченням посівних площ за рахунок виключення радіоактивно забруднених земель, а також зниженням врожайності основних с.-г. культур (зернових - на 10 ц/га, цукрових буряків - 40-45 ц/га, соняшника - у двічі). За даний період відмічається зменшення продуктивності сільськогосподарських угідь з 1168,3 грн. з 1 га до 642,5 грн. з 1 га (в 1,8 рази). Внаслідок зменшення кормовиробництва різко зменшилось і поголів'я продуктивної худоби та птиці (на 50 - 25%). Виробництво продуктів тваринництва скоротилось: м'ясо в забійній вазі - у 2,3 рази, молоко - 1,6, яйця - 1,3. Внаслідок цього скоротилось і споживання продуктів на душу населення до рівня, який майже у два рази нижчий за фізіологічно нормальний. Наведені дані говорять про загрозу продовольчій безпеці області.
Розподіл земель Житомирської області за категоріями в розрізі адміністративних утворень представлений в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Експлікація земель Житомирської області станом на 01.01.2004р., га *
Адміністративні райониПлоща земель, всьогоСільськогосподарські земліВсьогов тому числі:с.-г. угіддяз нихрілля і перелогибагато-річні насад-женнясіножатіАндрушівський95647,079461,577925,169163,21086,92785,1Баранівський100055,355120,854044,637153,6516,04644,8Бердичівський86535,866637,265121,652638,01542,12865,1Брусилівський62579,254822,453748,047464,9625,73114,3Вол.-Волинський86988,057372,455429,242668,6618,83187,1Дзержинський92780,054842,153528,139171,9704,75328,0Ємільчинський211179,5112764,2110202,674481,9785,018308,8Житомирський144143