Вы здесь

Рейтингова оцінка інститутів та інструментів фондового ринку України

Автор: 
Гапчич Дмитро Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
3406U005207
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ РЕЙТИНГОВИХ ПОСЛУГ
2.1. Послуги рейтингових агентств і послідовність рейтингового процесу
Рейтингова оцінка кредитоспроможності емітента чи фінансового інструменту
виступає чинником “нецінової конкуренції”, який впливає на характеристики
відкритості ринку та прозорості інвестиційних намірів його учасників. У зв’язку
з цим аналіз діяльності зарубіжних рейтингових агентств є необхідним з огляду
на усталеність практики надання відповідних інфраструктурних послуг на
фондовому ринку.
Як наголошувалося вище, найбільш авторитетними рейтинговими агентствами за
результатами їх діяльності визнані Moody`s Іnvestors Service, Standard & Poor`s
Corporation, Fitch IBCA. Їх узагальнена характеристика представлена в Додатку
А. Загалом, в міжнародній практиці відомі десятки рейтингових агентств.
Наприклад, відомою є діяльність рейтингового агентства Thomas Murray, що
спеціалізується на рейтингуванні таких суб’єктів інфраструктури фінансового
ринку, як депозитарії та зберігачі цінних паперів*
[* Довідково: за рейтинговою шкалою Thomas Murray депозитарна система України
має рейтинг “ВВВ”, який виглядає швидше авансом, ніж відображенням результатів
розвитку вітчизняної депозитарної інфраструктури [163, с.10]. ]
.
Підтвердженням виняткової ролі рейтингових агентств Moody`s Іnvestors Service,
Standard & Poor`s Corporation, Fitch IBCA як інфраструктурних установ фондового
ринку слугує той факт, що зазначені агентства мають статус
“національно-визнаних статистичних рейтингових організацій” (NRSRO – nationally
recognized statistical rating organization), який присвоєний Федеральною
Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC – Securities Exchange Commissions).
Зважаючи на екстериторіальний характер діяльності міжнародних рейтингових
агентств, важливим для них є дотримання збалансованості між функціонуванням на
національних ринках (чинник оперативності надання рейтингових послуг) і в
транснаціональному масштабі (чинник незалежності рейтингування).
Слід підкреслити, що окрім зазначених відомих міжнародних рейтингових агентств,
інші рейтингові агентства є переважно локальними і провадять свою діяльність
чи/або на внутрішніх ринках, певних секторах економіки (наприклад, банківська
система), чи/або на певних видах фінансових інструментів.
Дамо узагальнену характеристику діяльності міжнародних рейтингових агентств
станом на 2002 р. Агентство Moody’s Investors Service має понад столітню
історію функціонування – коли американський економіст Дж. Муді у 1990р.
започаткував прообраз першого у світі рейтингового бюро. На сьогодні це
агентство визнається найбільш престижним з поміж інших аналогічних структур.
Наприкінці 2003 звітного року агентство налічувало 13 офісів у провідних
країнах світу та майже 600 аналітиків.
Агентство Moody’s надає значний обсяг рейтингових послуг клієнтам з різних
країн. Зокрема, серед них вирізняються такі:
– рейтинги боргових цінних паперів загальним обсягом емісій понад 14 трлн. дол.
США;
– рейтинги більше 3 тис. емітентів боргових цінних паперів;
– рейтинги 17 тис. емітентів муніципальних облігацій США;
– рейтинги казначейських зобов’язань США на суму 3,5 трлн. дол.;
– рейтинги депозитів більш ніж 700 банківських груп;
– рейтинги 400 емітентів похідних цінних паперів;
– рейтинги 150 страхових компаній.
Діяльність рейтингового агентства Moody’s Investors Service характеризується
його глобальною присутністю на фінансових ринках, відсутністю партнерських
відносин з місцевими рейтинговими агентствами та використанням при визначенні
рейтингів переважно якісних методів аналізу.
Інше агентство – Standard&Poor’s Corporation розвинулось на основі видавництва
Poor’s Р.С., яке у 1916 р. почало публікувати власні кредитні оцінки. В останні
роки нараховує 20 офісів та 1000 аналітиків.
Послуги Standard&Poor’s розповсюджуються на:
– рейтинги понад 8500 фінансових інститутів;
– суверенні рейтинги;
– корпоративні рейтинги більш ніж 80-ти країн.
Діяльність рейтингового агентства Standard&Poor’s характеризується розширенням
сфери його бізнесу шляхом поглинання інших рейтингових агентств та врахуванням
фундаментальних принципів діяльності емітента, його філософії і стилю бізнесу
при обрахуванні рейтингів.
Агентство Fitch IBCA у сучасному вигляді відліковує свою діяльність з 1997 р.,
коли дві розрізнені до того часу компанії – американська “Fitch Investor’s
Service” та англійська “International Bank Credit Analysis” об’єднали свої
активи й інтереси в консультативному бізнесі. Згодом, – у жовтні 2000 р., –
відбулось поглинання агентством Fitch IBCA великого рейтингового агентства
“Thomson Bank Watch”, яке спеціалізувалося на присвоєнні кредитних рейтингів
банківським установам. На сьогодні Fitch IBCA має більше 40 офісів та 110
працюючих аналітиків.
Послуги Fitch IBCA розповсюджуються на:
– рейтинги 2300 фінансових інститутів і більше як 800 корпорацій нефінансового
сектору;
– суверенні рейтинги;
– рейтинги муніципальних облігацій США.
Діяльність рейтингового агентства Fitch IBCA характеризується розширенням його
бізнесу шляхом поглинання інших дрібних рейтингових агентств та спеціалізацією
у встановленні рейтингових оцінок окремих фінансових структур.
В останній чверті ХХ-го сторіччя затребуваність послуг рейтингових агентств
була обумовлена бурхливим розвитком фінансових ринків, передусім у розвинутих
країнах. З тих же причин, рейтингові агентства почали створюватися і у країнах
з перехідною економікою. В останньому випадку агентства функціонують у різних
організаційно-правових формах і орієнтуються в своїй діяльності на національний
ринок. При цьому, можливість проведення постійного моніторингу фінансової
ситуації в країні