Вы здесь

Енергозберігаюча система пневмотранспортування продуктів розмолу на борошномельних підприємствах.

Автор: 
Клендій Петро Богданович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U001348
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ПНЕВМОТРАНСПОРТНОЇ УСТАНОВКИ І ОБГРУНТУВАННЯ ЕНЕРГООЩАДНОГО СПОСОБУ ТРАНСПОРТУВАННЯ.
2.1. Загальні зауваження
Для визначення потужності електродвигуна приводу повітродувної машини пневмотранспортної установки потрібно розрахувати такі технологічні параметри пневмомережі, як втрату тиску і витрату повітря на транспортування продукції млина. Щоб визначити ці параметри, потрібно провести дослідження кількісно-якісного балансу процесу розмолу зерна, який вказує на завантаження матеріалопроводів пневмоустановки.
Дослідити статичні режими процесу транспортування зерна та продуктів його розмолу, тобто визначити необхідні параметри повітродувної машини при різному завантаженні матеріалопроводів і при різних швидкостях руху повітря в пневмотрубі, а також провести експериментальну перевірку залежності втрати тиску в пневмотрубі від концентрації аеросуміші. Оскільки під час роботи пневмоустановки, концентрація аеросуміші і її швидкість будуть змінюватись в залежності від навантаження, засміченості зерна, його вологості, сорту та інших показників, то і будуть змінюватись технологічні параметри пневмоустановки.
Повітродувна машина в пнемоустановках борошномельних підприємств створює такі значення тиску і відповідно швидкості руху повітря в пневмомережі, які в більшості випадків набагато перевищують потрібні. Тому необхідно дослідити режими роботи пневмоустановки, обґрунтувати способи регулювання технологічних параметрів повітродувної машини з погляду технології виробництва борошна, надійності роботи обладнання і енергоощадних технологій.

2.2. Технологічна схема виробництва борошна і розрахунок кількісно- якісного балансу процесу розмолу зерна
Агрегатний вальцевий млин типу Р6 - АВМ - 15 призначений для переробки зерна в борошно вищого і першого ґатунку.
Принцип роботи млина полягає в послідовному очищенні і переробці зерна на машинах зерноочисного, розмольного, просіючого і вибійного відділень, звязаних між собою комунікаціями пневматичного і самоплинного транспорту.
Технологічна схема розмолу зерна на млині приведена на рис. 2.1, а розташування обладнання і схема пневмотранспорту - додаток А1 - А4.
Розмольне відділення складається з драного і розмольного процесів.
Драний процес. Зерно підготовлене до помолу, направляється у вальцевий станок І др. с. ( драної системи ). Драний процес включає три системи. На ІІ др. с. надходить верхній схід перших чотирьох сит розсіву І др. с., а другий схід наступних чотирьох сит іде на ІІІ др. с. Третій схід з останніх чотирьох сит іде на 1 р. с. ( розмольну систему ). Продукти розмолу зерна ( крупки, дунсти, борошно ) послідовно проходять через необхідні робочі машини розмольного відділення після розсіву у відповідності до технологічної схеми рис. 2.1. Для більш ефективного сортування продуктів рзмолу з урахуванням кількості і якості фракцій застосовують різні схеми розсіву.
Вимол сходових продуктів драного процесу розпочинається на ІІІ др. с.
Кількісно-якісний баланс помолу зерна, розрахований для млина типу Р6 - АВМ - 15 при продуктивності 100% за методикою і процентним співвідношенням виходу драних і розмольних систем [ 57,58,59] наведений в таблиці 2.1. Оборот продукту в драному і розмольному процесах з урахуванням маси потоків, які транспортуються за допомогою пневмоустановки ( після вальцевих станків, розсіву, тощо ) складає 255 %.
Крім цього пневмоустановка подає зерно з приймального бункера на зерноочисне обладнання (пневматичний сепаратор, зерновий сепаратор, циліндричний трієр, жорстка обойка тощо ).
Розмольний процес в технологічній схемі виробництва борошна являється завершальним етапом. Розмольний процес реалізовується трьома розмольними системами. Мета розмольного процесу заключається в подрібненні крупок і дунстів отриманих в драному процесі.
Крупки і дунсти із третього сходу І др. с. і другого сходу ІІ др. с., а також першого сходу ІІІ др. с. поступають на 1 р. с. Схід перших сит розсіву 1р. с. іде на 2 р. с., другий схід 1 р. с. - на 3 р. с. Тобто в залежності від продукту розмолу зерна і степені його подрібнення він послідовно рухається через вальцеві станки.
Найбільше борошна вищого ґатунку отримують на ІІІ др. с. і 1 р. с. після розсіву.

2.3. Дослідження статичних режимів процесу транспортування зерна і продуктів його розмолу
Аспіраційна і пневмотранспортна установки млина обслуговуються однією вентиляційною установкою, схема приведена на рисунку 1.3. Для переміщення зерна і продуктів його переробки, в процесі підготовки до помолу і підчас помолу використовують дві пневмотранспортні установки.
Пневмотранспортна установка зерноочисного відділення складається з трьох продуктопроводів з приймачами, трьох сепараторів, які виконують роль розвантажувачів.
Пневмотранспортна установка розмольного, просіючого і вибійного відділення складається з 8 - ми продуктопроводів і 8 - ми відцентрових розвантажувачів.
І др. с ІІ др. с

4-12 ІІ др. с 4-24 ІІІ др. с
4-24 ІІІ др. с 4-36 1 р. с.
4-49 4-49
4-46 1 р. с. 4-46 2 р. с.
Сх. № 1