Вы здесь

Променева діагностика і рентгеноендоваскулярне лікування артеріовенозних мальформацій і артеріальних аневризм головного мозку

Автор: 
Трускавецький Богдан Любомирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U001225
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Загальна характеристика обстежених хворих

Робота виконана на базі діагностичного відділення Ужгородської обласної клінічної лікарні.
В дисертаційній роботі представлені матеріали променевого дослідження та оперативного лікування хворих з АВМ та АА головного мозку, що знаходились на лікуванні в нейрохірургічному відділенні і хірургічному відділенні № 1 Ужгородської ОКЛ протягом 2002 - 2007 років.
Нами використовувався метод направленого відбору. Відбір хворих проводився згідно наявності внутрішньочерепного крововиливу (КТ) або відповідної клініко-неврологічної симптоматики та відповідності їх діагностичним критеріям АВМ і АА (за даними ТКДГ та АГ). Критерії виключення: невідповідність критеріям включення, недостатня інформативність зображень.
У діагностичному процесі використано наступні дослідження (табл. 2.1.1).
Таблиця 2.1.1
Об'єм проведених досліджень
Хворі / методиКТТКДГАГз АВМ192831з АА452561Всього645392
Таким чином, у дослідження, відповідно до протоколу проведення КЕ
№15 від 06.02.2006, затвердженого Комітетом з етики КМАПО ім. П.Л. Шупика, було включено незалежно від віку та статі 93 пацієнти.
Після набору достатньої для наукової роботи кількості хворих було створено базу даних у системі Microsoft Excel, та проведено статистичний аналіз.
Першим етапом аналізу даних було визначено, що вид розподілу генеральної сукупності відповідає закону нормального розподілу ознаки. У зв'язку з цим для опису розподілу ознак у досліджуваних сукупностях використовували такі параметри, як середнє значення - М, і середнє квадратичне (стандартне) відхилення - s, у форматі М (s).
Характеризуючи хворих за віком та статтю, відзначено наступні особливості (табл. 2.1.2).

Таблиця 2.1.2
Розподіл хворих з артеріовенозними мальформаціями і артеріальними аневризмами за віком, статтю та місцем проживання
Вік
(роки)
Всього обстеженоЧоловікиЖінкиСелоМістоСелоМістоn%n%n%n%n%До 201111,833,222,11155,321-301010,733,20044,333,231-401819,31313,90022,133,241-503335,488,699,688,688,651-601516,166,444,322,133,261-7066,4111133,211Всього933436,51617,22021,52324,7%10050 - 53,7 %43 - 46,2 %Середній вік (р.)
40,839,5 46,243,236,8 41,739,8 Із даних таблиці 2.1.2 видно:
1. Основна кількість хворих - 51 (54,8 %), що знаходилась на лікуванні з цереброваскулярними захворюваннями, була працездатного віку, їхній вік коливався в межах 31 - 50 років.
2. Кількість чоловіків незначно перевищувала кількість жінок, 50 проти 43. Співвідношення становило: 53,7 % чоловіків до 46,2 % жінок.
3. Переважали сільські жителі - 54 (58,0 %), жителів міста було 39 (41,9 %).
4. Вік хворих з цереброваскулярними захворюваннями (АВМ і АА) коливався в межах від 11 до 73 років.
5. Середній вік всіх хворих "М(s)" дорівнював 40,8 років (13,9); в тому числі серед міських жителів - 40,6 роки (14,9), сільських жителів - 40,9 років (13,3); у чоловіків середній вік становив 41,7 (12,6), у жінок - 39,8 роки (15,3). Виявлена різниця середнього віку серед міських і сільських жителів, а також серед чоловіків та жінок є незначною.
Перед тим як охарактеризувати хворих на цереброваскулярні захворювання за віком та синдромами захворювання (таблиця 2.1.3), наводимо деякі пояснення щодо поняття "синдром захворювання".
Відсутній синдром захворювання - діагностовано аневризму чи мальформацію судин головного мозку на фоні повного благополуччя та відсутності будь - яких скарг церебрального чи судинного характеру.
Судомний синдром - у хворого протягом певного періоду часу спостерігалися судомні напади різного ступеню вираженості.
Геморагічний синдром - до моменту проведеного нами обстеження у хворого мали місце внутрішньочерепні крововиливи (субарахноідальний, внутрішньомозковий, з проривом, чи без, в шлуночкову систему), що були діагностовані в клініці і лікувалися консервативними або оперативними методами.
Больовий синдром - основною скаргою хворих, що звернулися за допомогою, був біль в голові різної локалізації та інтенсивності, з можливою іррадіацією в суміжні органи, та біль в очах.
Нерідко в одного хворого із захворюванням на АВМ чи АА відмічались різні неврологічні розлади, що доповнювали основні скарги.

Таблиця 2.1.3
Розподіл хворих з артеріовенозними мальформаціями і артеріальними аневризмами за віком та синдромом захворювання
Вік
(роки)Синдром захворюванняВсього хворихВідсутнійСудомний ГеморагічнийБольовийЧол.Жін.Чол.Жін.Чол.Жін.Чол.Жін.До 20--2234--1111,821-30-1--36--1010,731-40--3183211819,341-50-11-1413223335,451-60--2-63221516,161-70----131-55,3> 70-------111Всього-28335327693n- %2- 2,111- 11,867- 7213- 13,9100Середній вік (р.)33,533,440,34940,8Середня тривалість захворювання (дні/ роки)1167
(3,2 р.)83864
(2,3 р.)
Із даних таблиці 2.1.3 видно:
1. Переважна кількість - 51 (54,7 %) - хворих була молодого та середнього, найбільш працездатного віку (від 31 до 50 років).
2. Слід відмітити відносно велику кількість - 11 (11,8 %) - хворих у віковій групі до 20 років, більшість з яких - 7 (63,6 %)- мали внутрішньочерепні крововиливи.
3. У 2,1 % хворих на момент госпіталізації не було чіткого синдрому захворювання.
4. Судомний синдром різної тривалості зустрічався у 11,8 % хворих.
5. Геморагічний синдром був виявлений більш ніж у 2/3 хворих - 67 (72%), переважна кількість з яких - 38 (56,7 %) - були люди молодого та середнього, найбільш працездатного віку (від 31 до 50 років).
6. Больовий синдром спостерігався у 13 (13,9 %) хворих.
7. Середній вік усіх хворих становив 40,8 років (40,8). Найменше значення середнього віку було у хворих з судомним с