Вы здесь

3-Формілхромони в реакціях рециклізації з бінуклеофілами

Автор: 
Пласконь Андрій Стефанович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U000682
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. -Формілхромони в реакціях рециклізації з бінуклеофілами (літературний огляд)
1.1. Вступ
1.2. Реакції -формілхромонів з ,-бінуклеофілами.
1.2.1. Взаємодія з ,-NN-бінуклеофілами
1.2.2. Взаємодія з ,-NO-бінуклеофілами
1.2.3. Взаємодія з ,-CN-бінуклеофілами
1.2.4. Взаємодія з ,-CS-бінуклеофілами
1.2.5. Взаємодія з ,-CO-бінуклеофілами
1.3. Реакції -формілхромонів з ,-бінуклеофілами
1.3.1. Взаємодія з ,-CCN-бінуклеофілами.
1.3.2. Взаємодія з ,-NCN-бінуклеофілами.
1.3.3. Взаємодія з ,-CCC-бінуклеофілами.
1.3.4. Взаємодія з ,-CNC-бінуклеофілами.
1.3.5. Взаємодія з ,-CCO-бінуклеофілами.
1.3.6. Взаємодія з ,-NSN-бінуклеофілами
1.4. Реакції -формілхромонів з ,-бінуклеофілами.
1.5. Висновки
РОЗДІЛ 2. Взаємодія -формілхромонів з ,-CCN-бінуклеофілами.
2.1. Взаємодія з амідами оцтової кислоти
2.1.1. Фармакологічні властивості піридинонів
2.1.2. Реакція Гуареші для -формілхромонів.
2.1.3. Можливі схеми перебігу реакцій та їх обговорення
2.2. Взаємодія з -метилзаміщеними бензімідазолами та імідазолами.
2.2.1. Значення сполук з азаіндольною системою і синтез піридо[,-a]бензімідазолів, виходячи з -метилбензімідазолів.
2.2.2. Синтез піридо[,-a]бензімідазолів із застосуванням -формілхромону.
2.2.3. Дослідження взаємодії з -метилзаміщеними імідазолами.
2.2.4. Можливі схеми перебігу реакцій та їх обговорення
2.3. Взаємодія з -метилпіримідинонами
2.3.1. Методи синтезу і фармакологічні властивості піридо[,-b]хіназолінонів і їх сульфурних ізостер
2.3.2. Дослідження взаємодії -формілхромону з -метилхіназолінонами
2.3.3. Дослідження сульфурних ізостер -метилхіназолінонів.
2.4. Взаємодія з аміногетероциклами і пуш-пульними енамінами.
2.4.1. Взаємодія з пуш-пульними енамінами
2.4.2. Дослідження взаємодії -формілхромону з "класичними" аміногетероциклами.
2.4.3. Можливі схеми перебігу реакцій та їх обговорення
2.4.4. Дослідження взаємодії з іншими аміногетероциклами
2.5. Взаємодія з анілінами
2.5. Хіноліни: їх фізіологічні властивості і синтез Комба
2.5.2. Поведінка сильно донорних анілінів.
2.5.3. Взаємодія з іншими анілінами.
2.5.4. Отримання H-хромено[,-c]хінолінонів.
2.5.5. Можливі схеми перебігу реакцій та їх обговорення
2.5.6. Спектроскопічні характеристики -(-гідроксибензоїл)хінолінів і H-хромено[,-c]хінолінонів.
РОЗДІЛ 3. Взаємодія -формілхромонів з ,-NNС-бінуклеофілами.
3.1. Імідазо[,-b]піридазини: їх застосування і синтез з використанням ,-NNC-бінуклеофілів
3.2. Взаємодія з -аміноімідазолами
3.3. Взаємодія з -амінотріазолами і -амінобензімідазолом
РОЗДІЛ 4. Взаємодія -формілхромонів з ,-NCN-бінуклеофілами.
4.1. Піримідини: їх фармакологічні властивості і синтез з використанням ,-NCN-бінуклеофілів.
4.2. Дослідження взаємодії -формілхромонів з амідинами, гуанідинами і "гетероциклічними амідинами"
4.3. Спектроскопічні характеристики -(-гідроксибензоїл)піримідинів.
4.4. Дослідження взаємодії -формілхромонів з іншими ,-NCN-бінуклеофілами.
РОЗДІЛ 5. Взаємодія -формілхромону з ,-NC-бінуклеофілами
5.1. Піроли: їх фармакологічні властивості і синтез з використанням ,-CN-бінуклеофілів.
5.2. Реакція з первинними гетарилметиламінами.
5.3. Реакція з вторинними гетарилметиламінами.
5.4. Реакція з похідними гліцину.
5.5. Спектроскопічні характеристики -(-гідроксибензоїл)піролів.
5.6. Можливі схеми перебігу реакцій та їх обговорення
РОЗДІЛ 6. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
6.1. Підготовка вихідних речовин та методи дослідження
6.2. Опис експерименту до
розділу 2.
6.3. Опис експерименту до
розділу 3.
6.4. Опис експерименту до
розділу 4.
6.5. Опис експерименту до
розділу 5.
ВИСНОВКИ.
Список