Вы здесь

Спектрофотометрія сполук осмію(IV) з трифенілметановими та азобарвниками

Автор: 
Бонішко Оксана Станіславівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U000904
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ст
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ .
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
1.1. Стан іонів осмію(IV) у водному розчині
1.1.1. Стан іонів осмію(IV) у хлоридних розчинах
1.1.2. Виявлення та
розділення галогенідних форм осмію(IV)
1.1.3. Стан іонів осмію(IV) у сульфатних розчинах.
1.2. Спектрофотометричні методи визначення сполук осмію
ВИСНОВКИ З ОГЛЯДУ ЛІТЕРАТУРИ
РОЗДІЛ 2. ВИГОТОВЛЕННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ РОЗЧИНІВ
2. Апаратура та реагенти
2. Стандартизація хлоридних розчинів осмію(IV).
2. Теоретичні основи вибору оптимальних умов фотометричного визначення.
2. Статистична обробка результатів досліджень.
РОЗДІЛ 3. СПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ КОМПЛЕКСІВ ОСМІЮ(IV) З
ТИРОНОМ.
3.1. Спектрофотометричне дослідження комплексоутворення осмію(IV) з тиро-
ном.
РОЗДІЛ 4. СПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ КОМПЛЕКСІВ ОСМІЮ(IV) З
ТРИФЕНІЛМЕТАНОВИМИ БАРВНИКАМИ.
4.1. Спектрофотометричне дослідження комплексоутворення Os(IV) з еріохром-
ціаніном R
4.2. Спектрофотометричне дослідження комплексоутворення Os(IV) з хромазу-
ролом S
4.3. Спектрофотометричне дослідження комплексоутворення Os(IV) з ксилено-
ловим оранжевим.
4.4. Спектрофотометричне дослідження комплексоутворення Os(IV) з метилти-
моловим синім.
РОЗДІЛ 5. СПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ КОМПЛЕКСІВ ОСМІЮ(IV) З
АЗОБАРВНИКАМИ
5.1. Спектрофотометричне дослідження комплексоутворення Os(IV) з конго
червоним.
5.2. Спектрофотометричне дослідження комплексоутворення Os(IV) з тропео-
ліном О.
РОЗДІЛ 6. СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ОСМІЮ(IV) .
6.1. Метрологічні характеристики комплексних сполук осмію(IV).
6.2. Спектрофотометричне визначення осмію(IV) в модельних розчинах.
6.2.1. Визначення іонів осмію(IV) з трифенілметановими реагентами
6.2.2. Визначення осмію(IV) з азобарвниками
6.2.3. Вибірковість спектрофотометричного визначення осмію(IV).
6.3. Спектрофотометричне визначення осмію(IV) у присутності платиноїдів
6.3.1. Визначення іонів осмію(IV) з ТФМБ у присутності платиноїдів.
6.3.2. Визначення іонів осмію(IV) з тироном у присутності пдатиноїдів.
6.4. Спектрофотометричне визначення осмію(IV) у складних об'єктах
6.4.1. Спектрофотометричне визначення осмію(IV) в інтерметалідах .
6.4.2. Спектрофотометричне визначення осмію(IV) у вулканічних конденса-
тах.
6.4.3. Спектрофотометричне визначення осмію(IV) у концентратах
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
ДОДАТОК А СТАН ІОННО-МОЛЕКУЛЯРНИХ ФОРМ БАРВНИКІВ ТРИ-
ФЕНІЛМЕТАНОВОГО РЯДУ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ
ДОДАТОК Б СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ
ОСМІЮ
ДОДАТОК В КВАНТОВО-МЕХАНІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПРОСТОРОВОГО
РОЗМІЩЕННЯ ТА ЛОКАЛІЗОВАНИХ НА АТОМАХ ЗАРЯДІВ
ДЛЯ ТРИФЕНІЛМЕТАНОВИХ ТА АЗОБАРВНИКІВ
СПИСОК