Вы здесь

Історико-теоретична реконструкція гносеологічних засад ціннісно-оцінкового пізнання в проекті "наукової соціології" Б.Кістяківського.

Автор: 
Ройко Тетяна Валеріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001487
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ I Плюралістична спрямованість проекту "наукової соціології" Б.Кістяківського
1.1. Ступінь наукового опрацювання проекту "наукової соціології" Б.Кістяківського в соціологічній науці.
1.2. Б.Кістяківський про шляхи подолання методологічної кризи в соціальних науках наприкінці ХІХ - початку ХХст.
1.3. Міждисциплінарна основа теоретико-методологічної концепції Б.Кістяківського
Висновки до першого
розділу
РОЗДІЛ II Понятійно-категоріальні засади ціннісно-оцінкового пізнання у концепції "наукового ідеалізму" Б.Кістяківського
2.1. Ідеал як особливе поняття та пізнавальний інструмент
2.2. Категорія "належне" як вихідний принцип дослідження соціальних явищ в ракурсі ціннісного підходу.
2.3. Значення аксіології неокантіанства для формування ціннісного підходу Б.Кістяківського
Висновки до другого
розділу.
РОЗДІЛ ІІІ Гносеологічна особливість ціннісно-оцінкового пізнання в соціології
3.1. Проблемні аспекти ціннісно-оцінкового знання в соціальному пізнанні.
3.2. Оцінювання як спосіб реалізації ціннісного відношення в соціологічному пізнанні.
3.3. Роль категорії ідеалу в ціннісно-оцінковому пізнанні
3.4. Структурні елементи оцінкового пізнання і знання
Висновки до третього
розділу
ВИСНОВКИ.
СПИСОК