Вы здесь

Біоекологічні особливості екотипів сосни звичайної в географічних культурах Західного Полісся України

Автор: 
Жмурко Ігор Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003176
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.
ВСТУП …………………………………………………………………
Розділ 1. Географічні культури сосни звичайної як
засіб оптимізації лісового господарства ………………
Систематична, ареалогічна та дендролого-екологічна
характеристика сосни звичайної …………………………………
Лісонасінне районування виду ……………………………………
Лісокультурне та лісівниче значення географічних лісових
культур сосни звичайної ………………………………………….
1.4. Короткий історичний огляд створення географічних
лісових культур сосни звичайної ………………………………………
1.4.1. Географічні лісові культури сосни звичайної в Європі …
1.4.2. Географічні лісові культури сосни звичайної в Україні ………
1.4.3. Історія створення географічних лісових культур сосни звичайної у
Західному Поліссі України ……………………….
Розділ 2. Об'єкти, програма і методика досліджень ….
2.1. Об'єкти та обсяг досліджень ……………………………………….
2.2. Програма досліджень ……………………………………………….
2.3. Методика досліджень ………………………………………………
Розділ 3. Лісівничо-таксаційна характеристика та
продуктивність штучних насаджень сосни
звичайної різного географічного походження ……….
3.1. Еколого-лісівнича характеристика географічних культур сосни звичайної
Західного Полісся України …………………. ………
3.1.1. Ростанські географічні культури ……………………………
3.1.2. Буцинські географічні культури ……………………………
3.2. Аналіз змін основних таксаційних показників
дерев сосни звичайної …………………………………………………
3.2.1. Ростанські географічні культури …………………………….
3.2.2. Буцинські географічні культури …………………………………
3.3. Біометричні особливості будови штучних сосняків …………
Розділ 4. ОСОБЛИВОСТІ ГАБІТУСУ ТА ЖИТТЄВІСТЬ ДЕРЕВ
РІЗНИХ ЕКОТИПІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ .………………………….
4.1. Характеристика форми та параметрів крони ……………………
4.2. Морфолого-анатомічні особливості будови хвої …………………
Мінливість шишок сосни звичайної ………………………………
Життєвість дерев сосни звичайної у географічних культурах
Розділ 5. Моделювання росту типових лісових
культур сосни звичайної у географічних культураХ
5.1. Методичні основи моделювання росту лісових культур сосни
звичайної …………………………………………………………………
5.1.1. Виділення однорідних груп екотипів лісових культур сосни
звичайної …………………………………………………………………
5.1.2. Моделювання динаміки основних таксаційних показників лісових культур
сосни звичайної ……………………………………
5.2. Особливості росту культур сосни звичайної за групами екотипів
5.2.1. Результати моделювання основних таксаційних показників географічних
лісових культур сосни звичайної ………………………
5.2.2. Ескіз таблиць ходу росту географічних культур сосни
звичайної за групами екотипів …………………………………………
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ ………………
СПИСОК