Вы здесь

Архітектурно-планувальна організація малих готелів в умовах природних комплексів

Автор: 
Карасьова Ольга Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003208
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
стор
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
ПЕРЕДУМОВИ І ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ГОТЕЛІВ
В УМОВАХ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ.
1.І. Основні напрямки розвитку сучасного
туристичного руху………………………………………….
1.2. Узагальнення світового досвіду формування і
розміщення готелів на природних територіях.
1.3. Визначення факторів, що впливають на
архітектурно-просторову організацію туристичного
середовища…
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ ……………………………………….
РОЗДІЛ 2.
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНІ І ТИПОЛОГІЧНІ
РІШЕННЯ ГОТЕЛІВ ТА ЇХ
ЕЛЕМЕНТІВ.
2.1. Функціонально-планувальна організація готелів
2.2. Житлові
чарунки….
2.3. Приміщення харчування, культурно-масового
і побутового
призначення.
2. Приміщення і споруди інженерно-технічного
призначення………………………………………………………
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ ……………………….……………….
РОЗДІЛ 3.
ПРИНЦИПИ І ПРИЙОМИ РОЗМІЩЕННЯ І АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ГОТЕЛІВ……………….….
3. Принципи розміщення готелів і проектування
генеральних
планів
3.2. Принципи об’ємно-планувальних рішень………………….
3.3. Забезпечення естетичної виразності…
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ ………………………………….………
ЗАГАЛЬНІ
ВИСНОВКИ
ГЛОССАРІЙ……………………………………………………………….
ДОДАТКИ
Додаток А-В. Акти впровадження……………………………………….
Додаток Д. Практичне впровадження отриманих результатів
при проектуванні малого готелю в м. Києві…………….…
Додаток Ж. Проектні пропозиції готелів на територіях
природних комплексів………………………………….……
Додаток З. Порівняльна характеристика традиційних та
природо-орієнтованих готелів…………………………….
Додаток К. Місткість готелів на територіях природних
комплексів……………………………………………………
Додаток Л. Узагальнення сучасного вітчизняного досвіду
проектування готелів в умовах природних комплексів….
Додаток М. Анкета опитування туристів…………………………………
Додаток Н. Порівняльні дані по складу приміщень готелів………….
Додаток П. Склад номерного фонду малих готелів…………………….
СПИСОК