Вы здесь

Морально-етичні концепти в творах Г. Ф. Квітки-Основ'яненка та американській літературі кінця XVIII - середини XIX століття: типологічні відповідності

Автор: 
Лаврієнко Тамара Ярославівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003213
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………….
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ……………………………………………………………….
Порівняльно-типологічне вивчення літератури………………………
Засадничі концепції осмислення морально-етичної проблематики в художній
літературі………………………………………………………
1.2.1. Репрезентація та функція морального компоненту в літературі………
1.2.2. Значення художньої творчості для формування моральних
цінностей…………………………………………………………………
1.2.3. Про діалектичну єдність морального та естетичного…………………
Висновки до першого
розділу…………………………………………………
Розділ 2. ІДЕЙНО-КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ ТВОРІВ
Г. Ф. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА, Ч. Б. БРАУНА ТА Н. ГОТОРНА….
2.1. Умови формування художньої свідомості………………………………
2.2. Релігійний дискурс у творчості Г. Квітки-Основ’яненка,
Ч. Б. Брауна та Н. Готорна……………………………………….……….
2.2.1. Релігійність та освіченість – основа естетичного ідеалу
Г. Квітки-Основ’яненка. Просвітницький контекст……………………
2.2.2. Американське Просвітництво як джерело морально-дидактичних
тенденцій у творах Ч. Б. Брауна………………………………………….
2.2.3. Пуританська мораль в інтерпретації Н. Готорна ……………………….
2.3. “Життя серця” в Г. Квітки-Основ’яненка та Н. Готорна: “вростання”
сентименталізму в романтизм………………………………………….
Висновки до другого
розділу………………………………………………….
Розділ 3. МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ КОНЦЕПТІВ
“ГРІХ-КАРА-КАЯТТЯ” У ТВОРАХ Г. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА
ТА Н. ГОТОРНА: ТИПОЛОГІЧНІ ВІДПОВІДНОСТІ………………….
3.1. Роман “Багряна літера” Н. Готорна у деяких компаративних
перетинах………………………………………………………………
3.1.1. Літературна репутація роману…………………………………………
3.1.2. Типологічні збіги в художньому потрактуванні морально-етичних
концептів Н. Готорна та Г. Квітки-Основ’яненка …………………
3.2. Моральна рефлексія як необхідна коґнітивна складова рецепції
літературної спадщини письменників…………………………………
Висновки до третього
розділу…………………………………………………
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………
СПИСОК