Вы здесь

Оптимізація параметрів телекомунікаційних систем та мереж на базі економетричних методів

Автор: 
Майсак Тетяна Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004071
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік умовних позначень
Вступ
Розділ Аналіз стану телекомунікаційних систем та мереж і методів їх
оптимізації
1.
Особливості стану телекомунікаційних систем, мереж і технологій в сучасний
період
1.
Огляд літератури по темі дисертації
1.
Мета, задачі і методи дослідження
1.
Визначення з рівнями значущості впливів кількох чинників на телекомунікаційний
показник
1.4.
Постановка задачі
1.4.
1.4.
1.4.
Основні поняття і метод удосконалення дисперсійного аналізу та визначення
надійності оцінок
Алгоритм застосування узагальненого методу дисперсійного аналізу до показників
і чинників телекомунікаційних систем та мереж
Вплив телекомунікаційних технологій і сегментованих тарифів послуг на доход
оператора
Висновки
Розділ Підвищення ефективності систем ФАП
2.
Загальні поняття та формулювання проблем
2.
Аналіз впливу параметрів оператора керуючого пристрою на перехідний процес в
комбінованих системах ФАП
2.
Аналіз систем ФАП з цифровими регуляторами при довільних задавальних діяннях
2.
Підвищення динамічної точності оптимальної за часом системи з цифровим
регулятором при довільному вхідному діянні
Висновки
Розділ Застосування удосконалень методу найменших квадратів до оптимізації
комунікаційних мереж
3.
Випадки удосконалення класичного МНК і верифікації моделі
3.
3.
Формування задачі чисельної оптимізації
Класифікація оптимізаційних задач
3.
3.
Виникнення задач найменших квадратів
Методи безумовної мінімізації найменших квадратів
3.5.
3.5.
3.5.
Метод Ньютона та деякі його модернізації
Метод Гаусса – Ньютона та випадки його удосконалень
Скорегований метод Гаусса – Ньютона
3.
Методи спряжених градієнтів із покращенням обумовленості
Висновки
Розділ Оптимізація параметрів телекомунікаційних систем та мереж на базі
економетрії
4.
Основні поняття економетрії
4.1.
4.1.
4.1.
Предмет, структура та коротка історична довідка
Особливості економетричних моделей та поняття їх специфікації
Приклади економетричних моделей
4.
Оцінювання оптимальних параметрів моделі МНК
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.
Випадок парної лінійної моделі
Випадки парних нелінійних моделей
Випадки множинної лінійної регресії
Верифікація моделі множинної лінійної регресії
Коваріаційна матриця оцінок параметрів. Оцінювання прогнозу та його похибок
4.
Математичні моделі телекомунікаційних проблем
4.3.
4.3.
4.3.
4.3.
4.3.
Моделювання та аналіз виробництва карток пам’яті для мобільних телефонів,
цифрових фотоапаратів та інших інфокомунікаційних послуг
Алгоритм оптимізації залежності обсягу наданих послуг від фінансових витрат
оператора
Побудова і дослідження моделі продуктивності праці
Моделі з розподіленим лагом
Моделі на основі одночасних структурних рівнянь
4.
Алгоритм оптимізації багатофакторних інфокомунікаційних систем та мереж за
критерієм надійності прогнозного значення
4.4.
4.4.
4.4.
4.4.
Формулювання задачі
Ідентифікація змінних і вибір специфікації моделі
Дослідження якості моделі
Алгоритм оптимізації телекомунікаційних систем та мереж за критерієм надійності
прогнозного значення
Висновки
Висновки
Список