Вы здесь

Формування продуктивності гороху овочевого під впливом мікроелементів та ризоторфіну в умовах зрошення півдня України

Автор: 
Алмашова Вікторія Сергіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004323
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ………………………….……………
1.1. Історія культури гороху овочевого, його ботанічна та біологічна
характеристика, господарське значення. Стан вивченості основних факторів
життєзабезпечення рослин у зоні південного Степу……
1.2. Вплив способів сівби, густоти стояння та попередників на продуктивність
гороху овочевого………
1.3. Вплив мінеральних добрив на ріст і розвиток гороху
овочевого……………………………………………………………….
1.4.1. Вплив мікроелементів на ріст і розвиток бобових та інших
культур………………………………………………………………….
1.4.2. Історія відкриття азотофіксуючих бактерій, їх розвиток і значення,
способи підвищення продуктивності …………………….
1.5. Вимоги до сировини й основи виготовлення консервів «Зелений
горошок»…………………………………………………
1.6. Коротка характеристика сортів гороху овочевого, що вирощують у країнах
СНД…………………………………………….
РОЗДІЛ 2. УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ.
2.1. Кліматичні та метеорологічні умови проведення досліджень.
2.2. Характеристика ґрунту дослідних ділянок…………………
2.3. Методика проведення польових досліджень…………………
2.4. Агротехніка проведення досліду………………….
2.5. Характеристика досліджуваного сорту гороху овочевого …….
РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ОБРОБКИ НАСІННЯ БОРОМ, МОЛІБДЕНОМ І РИЗОТОРФІНОМ НА РІСТ І
РОЗВИТОК ГОРОХУ ОВОЧЕВОГО………………………………………………………….
3.1. Вплив обробки насіння бором, молібденом і ризоторфіном на термін настання
фаз розвитку гороху овочевого…………………….
3.2. Вплив обробки насіння мікроелементами та ризоторфіном на висоту,
освітленість і забур’яненість посівів гороху
овочевого……………………………………………………………….
3.3. Вплив обробки насіння бором, молібденом і ризоторфіном на
формування асиміляційного апарату гороху овочевого.………….…
3.4. Залежність фотосинтетичного потенціалу гороху овочевого від досліджуваних
факторів……………………………………………….
3.5. Накопичення надземної маси та фотосинтез гороху овочевого під впливом
обробки насіння бором, молібденом і ризоторфіном .……
3.6. Ріст і розвиток бульбочкових азотофіксуючих бактерій гороху овочевого під
впливом обробки насіння бором, молібденом і ризоторфіном
……………………………………………………….
3.7. Вплив обробки насіння бором, молібденом і ризоторфіном на водоспоживання
гороху овочевого……………………………….…
3.8. Вплив досліджуваних факторів на показники родючості ґрунту після збирання
гороху овочевого………………………………….….
РОЗДІЛ 4. УРОЖАЙНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ГОРОХУ ОВОЧЕВОГО ПІД
ВПЛИВОМ ДОСЛІДЖУВАНИХ ФАКТОРІВ………………………………….
4.1. Вплив обробки насіння бором, молібденом і ризоторфіном на репродуктивні
органи гороху овочевого…………………………….
4.2. Урожайність гороху овочевого та його структура під впливом обробки насіння
бором, молібденом і ризоторфіном………….….
4.3. Вплив досліджуваних факторів на якість зерна гороху
овочевого…………………………………………………….
4.4. Програмування врожаю гороху овочевого.
РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ВИРОЩУВАННЯ ГОРОХУ
ОВОЧЕВОГО НА ПІВДНІ УКРАЇНИ…………………………………………………………….
5.1. Економічна ефективність вирощування гороху овочевого…
5.2. Енергетична оцінка технологій вирощування гороху
овочевого……………………………………………………………….
АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ПРОВЕДЕНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ….
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ……….
ДОДАТКИ.
СПИСОК