Вы здесь

Формування граматичної компетенції у майбутніх викладачів французької мови з комп’ютерною підтримкою.

Автор: 
Руснак Діана Андріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004847
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У
МОВНОМУ ВНЗ
1.1. Зміст формування іншомовної граматичної компетенції у студентів мовних
спеціальностей
1.2. Лінгвістичні аспекти формування граматичної компетенції у студентів мовних
спеціальностей
1.3. Характеристика студентів молодших курсів в контексті
особистісно-діяльнісного підходу
1.4. Навчальні комп’ютерні програми як сучасні засоби навчання граматики
французької мови
Висновки до
Розділу
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ
ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ НАВЧАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ
2.1. Відбір та організація мовно-мовленнєвого матеріалу для формування
франкомовної граматичної компетенції у студентів
2.2. Етапи оволодіння студентами граматичним матеріалом з комп’ютерною
підтримкою
2.3. Комплекс вправ для формування франкомовної граматичної компетенції у
студентів ІІ курсу з використанням навчальної комп’ютерної програми
2.4. Модель організації навчального процесу з формування граматичної
компетенції у студентів ІІ курсу в умовах кредитно-модульної системи
Висновки до
Розділу
РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА РОЗРОБЛЕНОЇ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ
ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ
НАВЧАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ
3.1. Підготовка експерименту
3.2. Організація та проведення експерименту
3.3. Методичні рекомендації щодо формування граматичної компетенції у майбутніх
викладачів французької мови з використанням навчальної комп’ютерної програми
Висновки до
Розділу
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК