Вы здесь

Інтерсуб'єктивний характер історичного знання в контексті модернізації історичної освіти

Автор: 
Ганаба Світлана Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005322
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОСОФСЬКІ ОРІЄНТИРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ……………………………………………………
1.1. Історична освіта в світлі викликів сучасності……………………….
1.2. Діалогічна взаємодія історіософських методологічних
концепцій…………………………………………………………….….
1.3. Антропологічний поворот у сучасній історіософії ……………………
РОЗДІЛ 2. ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНІСТЬ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ІДЕЯ ІСТОРІОСОФІЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ
ОСВІТИ………………………………
2.1.Інтерсуб’єктивність як новий образ історичного буття та спосіб його
осягнення……………………………………………….
2.2. Аксіологічний вимір історичного знання…………………………
2.3. Діалогово-комунікативні проекції історичної дійсності………….
РОЗДІЛ 3. ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРИЧНА ОСВІТА З ПОЗИЦІЙ ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНОГО
ПІДХОДУ……………………………………
3.1. Освітній потенціал інтерсуб’єктивного підходу…………………….
3.2. Історія як навчальна дисципліна в контексті мультикультурної
освіти……………………………………………………………………….
3.3. Діалогізація освітнього простору в процесі вивчення історії…….
ВИСНОВКИ………………………………………………………………
ДОДАТКИ………………………………………………………………….
СПИСОК