Вы здесь

Акти органів судової влади як джерело конституційного права України

Автор: 
Мазур Микола Вікторович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005439
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік умовних скорочень …….………………………………….
Вступ …………………………………………………………………….
Розділ 1. Загальна характеристика джерел конституційного
права ……………………………………………………………………
1. Загальнотеоретичні проблеми дослідження поняття
"джерело права" …………………………………………………
1. Джерела конституційного права України: поняття й види …
1. Акти органів судової влади в системі джерел конституційного права:
порівняльно-правовий аспект ………………………
Розділ 2. Акти судових органів України як джерело конституційного права
………………………………………………………….
2. Поняття, види та юридична природа актів Конституційного Суду України
…………………………………………….………
2. Акти судів загальної юрисдикції в системі джерел конституційного права
України …………………………………………….
Розділ 3. Прецеденти Європейського суду з прав людини як джерело
конституційного права України ……………………………
3. Теоретичні проблеми прецедентного права Європейського суду з прав людини
……………………………………………….
3. Рішення Європейського суду з прав людини в системі
джерел конституційного права України ……………………….
Висновки ……………………………………………………….……….
Список