Ви є тут

Механізм розвитку промислового виробництва на основі міжнародного кредитування

Автор: 
Трифонов Сергій Валерійович
Тип роботи: 
Дис. канд. наук
Рік: 
2006
Артикул:
0406U005111
99 грн
(320 руб)
Додати в кошик

Вміст

РОЗДІЛ 2
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
2.1 Основні етапи становлення та результати
міжнародного співробітництва
Україна є членом Міжнародного валютного фонду (МВФ) з 3 вересня 1992 року.
На початковому етапі співпраці відносини з Фондом включали консультації та
технічну допомогу щодо створення власної грошово-кредитної системи, зокрема з
визначення функцій та структури Національного банку України та інших фінансових
установ, валютного ринку, введення власної валюти, тощо.
Реалізація програм МВФ в Україні розпочалася у жовтні 1994 року. За період
співпраці Україною отримано кредитів на загальну суму понад 3 млрд. СПЗ
(спеціальних прав запозичень), що еквівалентно 4,2 млрд. дол. США.
Значна частина цих коштів використана для фінансування дефіцитів платіжного та
торговельного балансів, в тому числі оплати закупок енергоносіїв та інших
товарів критичного імпорту.
Використання кредитів МВФ для формування валютних резервів Національного банку
України дозволило Україні підтримувати стабільність національної валюти та
фінансової систему у цілому, успішно провести грошову реформу, ввести
конвертованість гривні за поточними операціями.
В зв’язку з тим, що всі ці позики надавалися Україні під проведення економічних
реформ, Міжнародний валютний фонд виставляв перед Урядом України певні умови,
які оформлювалися в вигляді меморандумів або зобов’язань уряду щодо
економічної, фінансової і соціальної політики перед МВФ на період дії
відповідних програм кредитування.
У співробітництві України з МВФ в межах кредитних програм можна виділити кілька
етапів.
Перший етап (1994-1995 роки). У цей період України було надано фінансову
допомогу у вигляді системної трансформаційної позики (STF?Systemic
Transformation Facility) на суму близько 500 млн. СПЗ (760 млн. дол. США.) для
підтримки платіжного балансу України.
Через невиконання Україною низки умов програму було завершено передчасно.
Другий етап (1995-1998 роки). Україна отримала від МВФ кредити на загальну суму
1,3 млрд. СПЗ. (1,9 млрд. дол. США.) за трьома річними програми „Стенд-бай"
(Stand-Ву).
Головною метою цих кредитів була підтримка курсу національної валюти і
фінансування дефіциту платіжного балансу України.
Третій етап (1998-2002 роки). Програма розширеного фінансування (ЕFF?Extended
Fund Facility), яка передбачала надання Україні кредитів на загальну суму
2,6 млрд. дол. США.
В рамках цієї програми було отримано 1,2 млрд. СПЗ (майже 1,6 млрд. дол. США).
Однак, через невиконання Україною низки умов, залишок кредитних коштів МВФ на
суму близько 1,1 млрд. дол. США було скасовано, а програму завершено у вересні
2002 року.
Четвертий етап (2004-2005 роки).
У жовтні 2002 року Уряд України вжив заходів щодо переходу на безкредитні
стосунки з МВФ і обрав програму "Упереджувальний Стенд-бай", яка передбачала
залучення кредитів Фонду лише у разі потреби, наприклад у випадку погіршення
ситуації з платіжним балансом або валютними резервами країни. Програму
“Упереджувальний Стенд-бай” строком на 12 місяців було затверджено Радою
Директорів МВФ 29 березня 2004 року.
Сума кредитів Фонду, які можливо було отримати в рамках програми становила
411,6 млн. спеціальних прав запозичення (СПЗ).
Заходи програми передбачали проведення зваженої бюджетної політики,
удосконалення податкового законодавства, фінансове оздоровлення ПЕК,
реформування агропромислового комплексу, житлово-комунального господарства, а
також покращення інвестиційного клімату в Україні.
Основною проблемним питанням реалізації програми стало погашення простроченої
заборгованості з відшкодування ПДВ. У зв’язку з незадовільним, на думку Фонду,
його вирішенням на кінець 2004 року програма "Упереджувальний стенд-бай"
формально вважалася призупиненою, а 29 березня 2005 року закінчився термін її
дії.
На даному етапі Україна та МВФ мають визначитись з форматом подальшого
співробітництва, в тому числі щодо можливості започаткування нової програми МВФ
до України.
В той же час, Україна продовжуватиме виконувати звичайні членські обов’язки у
МВФ, зокрема підтримувати квоту, брати участь у тих заходах, які забезпечують
здійснення обслуговування та погашення раніше залучених кредитів, проводити
щорічні консультації щодо стану валютного регулювання, впровадження
статистичних і фінансових стандартів.
Продовження співробітництва з МВФ має важливе значення для забезпечення
кредитного рейтингу України на світових фінансових ринках, підвищення
привабливості країни для іноземних інвесторів, а також збереження продуктивних
відносин із Світовим банком та іншими фінансовими організаціями.
Україною з жовтня 1994 року по 2000 рік повністю реалізовано 4 кредитних угоди
з МВФ ( позики Stand-by надавалися за річною ставкою 6,29% на строк 5 років з
відстрочкою сплати основної суми боргу на 3,25 роки):
1. Позика STF (System Transformation Facility -- програми Фонду системних
трансформацій) – 10.1994-3.1995. Отримано близько 720 млн.дол. США за річною
ставкою 5,75% на строк 10 років з відстрочкою сплати основної суми боргу на 4,5
роки;
У цій програмі було заплановано лише 8 заходів, які було повністю виконано:
1) досягнуто прогресу на шляху до повної лібералізації цін, скасовано контроль
на маржу прибутку та скорочено кількість монополій, які повинні були
заздалегідь повідомляти про підвищення цін;
2) ціни, що встановлювалися адміністративно державою, було підвищено у
відповідності до проголошених намірів, зокрема відносно зарплати, плати за
комунальні послуги, цін на хліб та енергоносії;
3) відновлено діяльність міжбанківської валют